Mirosław Barszcz , wiceminister finansów, odpowiedzialny za podatki podał się do dymisji. To nie pierwsza jego rezygnacja. Dwie pierwsze nie zostały przyjęte.  Barszcz, który wywodzi się ze środowiska biznesowego, chciał reform rzeczywiście ułatwiających firmom funkcjonowanie. Nie był jednak w stanie przeforsować swych koncepcji, choć to pod jego kierunkiem przygotowywane były nowe projekty wszystkich ustaw podatkowych. Mirosław Barszcz przed wejściem w skład rządu pracował w kancelarii Baker & McKenzie. Czy teraz wróci na rynek usług prawniczych?

(Źródło: KW)