Barometr Ofert Pracy wzrósł w listopadzie

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, wzrósł w listopadzie stosunku do października do poziomu 156,6 pkt., czyli o 29,1 pkt. - podało Biuro...

26.11.2012

Awaria serwerów w Ministerstwie Finansów

W niedzielę 25 listopada br. doszło do awarii zasilania energetycznego w serwerowni resortu finansów w Warszawie. Skutkiem awarii była konieczność natychmiastowego wyłączenia wszystkich serwerów...

26.11.2012

Bezpłatne porady prawne bez VAT

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych nie jest objęte zakresem ustawy o VAT, jeżeli ich świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika przypomniał minister...

26.11.2012

Rusza społeczna akcja przeciwko lichwie

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. chwilówek oraz z...

26.11.2012

Nowe przepisy w sprawie przesyłania e-deklaracji

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt uwzględnia...

26.11.2012

Spór o ubój rytualny jutro w Trybunale

We wtorek 27 listopada br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prokuratora generalnego dotyczący zasad uboju zwierząt. Chodzi o kontrowersyjny ubój rytualny.

26.11.2012

Dworzec w Bydgoszczy będzie zrewitalizowany

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło do szybkiej realizacji remont i modernizację kolejowego dworca głównego w Bydgoszczy. Warta prawie 200 mln zł inwestycja zostanie sfinansowana dzięki...

26.11.2012

Więcej środków z budżetu UE ma trafić do regionów

Niezależnie od rozmów dotyczących wysokości i kształtu unijnego budżetu na lata 2014-2020, w Polsce toczą się prace nad sposobem rozdysponowania tych pieniędzy. Według deklaracji Ministerstwa Rozwoju...

26.11.2012

Projekt ws. superinspekcji skierowany do konsultacji

Po podporządkowaniu pracowników inspekcji wojewodom to oni będą decydowali o wysokości wynagrodzenia i ewentualnych zwolnieniach. Minister administracji i cyfryzacj rozesłał do konsultacji założenia...

26.11.2012

GDDKiA zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?

Samorząd terytorialny

Trasy szybkiego ruchu po zmroku toną w ciemnościach, bo gmin nie stać na płacenie rachunków za prąd. Ministerstwo Gospodarki planuje zmiany: opłaty wezmą na siebie drogowcy informuje Gazeta Wyborcza.

26.11.2012