AOTM: decyzje Rady Przejrzystości

28 stycznia odbyło się 3 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie oceny natępujęcych leków: Myozyme (alglukozydaza alfa) w leczenie choroby Pompego...

30.01.2013

Śląskie wolne od choroby Aujeszky'ego u świń

W marcu tego roku Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach ogłosi ostatnią z czterech części województwa strefą wolną od wirusa choroby Aujeszky'ego u świń. Jednak jeszcze przez dwa lata...

30.01.2013

Sprawozdania dot. odpadów opakowaniowych do 15 lutego

Samorząd terytorialny

Zbliża się termin składania przez gminy sprawozdań za 2012 rok dotyczących odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatków poniesionych na te działania.

30.01.2013

KE przygotowuje zmiany w akcyzie na gaz do samochodów

Na rynku paliwowym wciąż duża niepewność w sprawie akcyzy na gaz ziemny. To powoduje niechęć do inwestycji w stacje tankowania sprężonego gazu do samochodów (CNG), mimo że jest to obecnie najtańsze...

30.01.2013

PiS domaga się odwołania kolejnego wiceprezydenta Łodzi

Samorząd terytorialny

Politycy łódzkiego PiS domagają się od prezydent Łodzi odwołania z funkcji wiceprezydenta miasta Krzysztofa Piątkowskiego (b. działacza tej partii) odpowiedzialnego za edukację, miejską służbę...

30.01.2013

PIT 2012: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

Uzyskując dochody z tytułu pracy wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce...

30.01.2013

Od środy Senat m.in. o utrzymaniu czystości w gminach

Samorząd terytorialny

Nowela ustawy dotycząca utrzymania czystości w gminach oraz zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - to główne punkty rozpoczynającego się w środę dwudniowego...

30.01.2013