Od października zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które zmieniają zasady zbywania dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystają na tym zarówno nowi właściciele lokali, jak i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie. Obecnie, osoby, które wykupiły mieszkania od samorządu lub Skarbu Państwa po preferencyjnych cenach, nie mogą odsprzedawać lokali przez co najmniej pięć lat, pod rygorem zwrotu bonifikaty. W myśl nowych przepisów, gmina nie będzie mogła domagać się zwrotu bonifikaty udzielonej takim osobom, jeśli te zamienią byłe mieszkanie komunalne na inne albo na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe. Osoby takie będą zwolnione z obowiązku zwrotu bonifikaty z mocy ustawy. Podobnie będzie w przypadku sprzedaży takiego lokalu, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na cele mieszkaniowe. O tym, czy odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty w razie przekroczenia ustawowych terminów także w innych sytuacjach, zadecyduje rada gminy, wojewoda, rady lub sejmik województwa. Nowe przepisy będą, podobnie jak i obecnie obowiązujące, pozwalały na zbycie lokalu na rzecz osoby bliskiej.

Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., Adam Makosz