Zwiększenie najniższego wynagrodzenia i pozostawienie dotychczasowych zasad dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych spowoduje, że przedsiębiorcy zaczną ich zwalniać.

Podwyższenie od 1 stycznia 2008 r. o 190 zł najniższych zarobków (do 1126 zł) znacznej części zatrudnionych, także niepełnosprawnych, oznaczać będzie, z mocy prawa, wzrost ich świadczeń. Nie zmieni się jednak wysokość dofinansowania, jakie przysługuje przedsiębiorcy zatrudniającemu taką osobę. Do tego trzeba by zmienić definicję zapisaną wart. 2 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Jest jednak mało prawdopodobne, by w gorącej przedwyborczej atmosferze ktoś zadbał o nową definicję, nim zaczną obowiązywać przepisy. Mimo to Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpi w najbliższym czasie z apelem o zmianę tych przepisów, bo mogą się okazać bardzo niekorzystne dla pracujących niepełnosprawnych.

Rzeczpospolita