Jarosław Marciniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą, konsultant, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – w tym 8 lat pracy na stanowisku menedżera personalnego (w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach) oraz 8 lat w pracy doradczej i szkoleniowej. 
Do obszaru jego zainteresowań zawodowych można zaliczyć przede wszystkim kompleksową problematykę pracy kadrowej (audyty, analizy), kwestię regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury), a także systemy wynagradzania i motywacji. Od kilku lat jest również cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. W latach 2006 – 2007 był ekspertem programu UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, od listopada 2008 r. jest członkiem zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera.
Jest autorem ponad 200 artykułów w zakresie HR i prawa pracy, a także 8 książek – w tym „Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2005) i „Standaryzacja procesów zarządzania personelem” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2006), „Optymalizacja zatrudnienia, zwolnienia, outsourcing, outplacement” (Wolters Kluwer Polska, 2009). Jest również członkiem rady programowej Serwisu HR.

Artykuły autora

„Na wybiegu” – mody w HR

Patrząc na zarządzanie zasobami ludzkimi zperspektywy już ponad 20-letniej, odnoszę wrażenie, że mało która dziedzina zarządzania jest tak bardzo podatna na mody Przepraszam! Mówi się: trendy.

01.05.2014
1  2  3  4  5  6  7