Mały ZUS - 8 stycznia mija termin na zgłoszenie do niższych ubezpieczeń

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy, którzy mogą i chcą płacić w 2019 roku niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu (tzw. mały ZUS), mają niewiele czasu na załatwienie formalności. Najpóźniej 8 stycznia muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Bez tego nie będą mogli opłacać niższych składek. Kolejna szansa na ich obniżenie dopiero za rok.

03.01.2019

Spór o pomoc publiczną dla spółek energetycznych

Spółki Prawo gospodarcze

Czy rekompensaty dla spółek energetycznych z Funduszu Wypłaty Różnicy Cen mogą zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną? Resort energii twierdzi, że nie. Eksperci nie mają takiej pewności. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może podjąć tylko Komisja Europejska.

03.01.2019

Wiążące Informacje Stawkowe – projekt wymaga poprawek

VAT

Wiążące Informacje Stawkowe to część dużej reformy porządkującej stawki VAT. Jej trzonem ma być wprowadzenie nowej matrycy stawek. Zdaniem ekspertów, jest to krok w dobrym kierunku, ale wymaga jednak zmian. W obecnym kształcie niewiele pomoże.

03.01.2019

Pieniądze na pomoc społeczną w zasięgu samorządów

Pomoc społeczna

Samorządy mogą wnioskować o dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie seniorów, pomoc osobom chorym psychicznie i wykluczonym. To ostatnie dni naborów, przypominamy terminy.

03.01.2019

Biegli nadal problemem sądów - konieczne zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru, brak narzędzi do weryfikacji umiejętności - to tylko niektóre źródła problemów z biegłymi sądowymi. Wina - jak mówią prawnicy - leży też częściowo po stronie sędziów, bo często nie mają podstawowej wiedzy z danej dziedziny i ślepo wierzą przedstawionej opinii. Resort prace nad projektem zapowiadał już w 2016 r. i nadal są one na etapie analityczno-koncepcyjnym.

03.01.2019

KRS nie zajmie się krytyką sędziego przez rzecznika MS  

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie zajmie stanowiska wobec wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości, który zarzucił stronniczość sędzi rozstrzygającej spór pomiędzy Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim. Zdaniem KRS było to niemożliwe z powodu "niesprecyzowania, o którą wypowiedź rzecznika chodzi".

02.01.2019

Służba Więzienna zapowiada likwidację przeludnionych cel

Wymiar sprawiedliwości

To odpowiedź na postulat Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę, że cele większe niż 10-osobowe naruszają prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Alarmował, że umieszczanie skazanych w takich celach powoduje wzrost napięcia i stresu, a prowadzi do sytuacji konfliktowych. SW się z tym zgadza i zapowiada likwidację cel większych niż 10-osobowe.

02.01.2019

Dzieci z Mazowsza i Podlasia pozbawione opieki psychiatrycznej w szpitalach

Opieka zdrowotna

Na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na którego obszarze nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich

02.01.2019

Kompleksowa opieka w raku piersi ma zacząć działać w tym roku

Opieka zdrowotna

Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.

02.01.2019

Kolejna skarga nadzwyczajna - sprawa karna

Wymiar sprawiedliwości

To czwarta skarga nadzwyczajna, która wpłynęła do Sądu Najwyższego. Trzy pozostałe dotyczą spraw cywilnych. Tym razem chodzi o wyrok uniewinniający prokuratora oskarżonego o korupcję. W ocenie Prokuratora Generalnego, sąd odwoławczy nie uwzględnił całości zgromadzonego materiału dowodowego, czym naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego.

02.01.2019

UOKiK ukarał firmę za sprzedaż pakietów medycznych pod pozorem badań

Rynek i konsument Opieka zdrowotna

Prawie 370 tys. złotych kary zapłaci firma Promed za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów polegające na tym, że sprzedawała pakiety medyczne podczas spotkań zapowiadanych jako badania, a gdy konsument chciał odstąpić od umowy, firma odmawiała.

02.01.2019

Premier wycofuje kontrowersyjny projekt o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Część rozwiązań od razu wzbudziła kontrowersje. M.in. stwierdzenie, by pod pojęciem przemocy domowej rozumieć "powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie". Z kolei wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" miało być uzależnione od zgody ofiary. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt wróci do wnioskodawców

02.01.2019

Wniosek o kredyt studencki także przez internet

Dla studenta

Wniosek o kredyt studencki będzie można złożyć przez internet. Taki zapis znajdzie się w nowym rozporządzeniu określającym zasady udzielania kredytów. Elastyczniejsze będą również terminy składania wniosków.

02.01.2019

UE: Jest projekt dyrektywy znoszącej zmiany czasu

Prawo gospodarcze Zarządzanie

Komisja Europejska proponuje zaprzestanie sezonowych zmian czasu na letni i zimowy. Taką nową regulację, będącą skutkiem wcześniejszych szerokich konsultacji we wszystkich krajach Wspólnoty, przewiduje opublikowany właśnie projekt uchylenia dyrektywy 2000/84/WE.

02.01.2019

NRA pracuje nad projektem w sprawie zatrudniania adwokatów

Prawnicy

Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pracuje nad projektem regulacji, która ma umożliwić zatrudnianie adwokatów w kancelariach i spółkach z udziałem adwokatów. Jednak wprowadzenie takiej możliwości będzie wymagało zmian legislacyjnych, w tym rozwiązania problemu, czy nie będzie to stanowić przeszkody w wykonywaniu funkcji obrońcy.

02.01.2019

IPN wesprze remonty prywatnych grobów bohaterów

Administracja publiczna

Osoby fizyczne oraz organizacje społeczne mogą składać wnioski do Instytutu Pamięci Narodowej o dofinansowanie kosztów opieki nad rodzinnymi grobami żołnierzy i powstańców, którzy przeżyli walki i zmarli w czasie pokoju. Jednak obowiązujące od 1 stycznia br. nowe procedury są długie, a zasady przyznawania pomocy niejasne.

02.01.2019

Ocena nauczyciela mniej skomplikowana

Kadry w oświacie

Nowelizacja Karty Nauczyciela zmienia od 1 stycznia zasady oceniania pedagogów. Nauczyciel oceniany będzie raz na pięć lat i to już bez konieczności sięgania do szkolnych regulaminów. Dyrektor szkoły wystawi odpowiednią notę na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji.

02.01.2019