- Raport prezentuje kolejny rok pracy Państwowej Komisji. Walcząc z przestępczością, walcząc o wyjaśnienie spraw, też przedawnionych, walczymy o nadzieję, by ona nie umarła u osób, które doświadczyły bólu i cierpienia - powiedział podczas prezentacji raportu przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak.

W dokumencie znalazły się m.in. szczegółowe statystyki dotyczące prowadzonych przez komisję spraw, dane dotyczące przestępstw pedofilii wśród osób mających zawodowo kontakt z dziećmi oraz analizę kwestii przedawnień pedofilii. 

Z raportu wynika, że Komisja prowadziła łącznie 513 spraw, w tym 318 nowych, czyli podjętych od 25 lipca ub.r., to jest od czasu publikacji poprzedniego raportu. W tym czasie Komisja przekazała do prokuratury 96 zawiadomień o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, w tym 2 zawiadomienia dotyczyły kwestii zatajenia wiedzy o pedofilii. Od początku funkcjonowania komisja zawiadomiła prokuraturę już łącznie 233 razy.

W 54 przypadkach zgłoszenia o przestępstwie pedofilii zostały wniesione przez samych pokrzywdzonych. - To jest niezwykle dla nas ważne. 78 spraw to są sprawy, które zostały zgłoszone bezpośrednio przez rodziców - poinformował Błażej Kmieciak.

W sprawach, którymi zajmuje się Komisja 161 osób pokrzywdzonych to dziewczynki, a 114 to chłopcy. W niektórych przypadkach, dotyczących głównie cyberprzestępczości, nie udało się ustalić płci. 82 ofiary nie ukończyły 10 roku życia, a 9 najmłodszych pokrzywdzonych pedofilią nie miało 3 lat.

Sprawcami krewni, duchowni, wychowawcy

Z raportu Komisji wynika, że w 121 sprawach sprawcami była osoba niespokrewniona z ofiarą, a w 106 przypadkach spokrewnieni. Około 38 proc. spraw dotyczyło czynów popełnionych w rodzinie. W 70 zgłoszonych sprawach jako sprawcę wskazano rodzica, w 4 sprawach było to rodzeństwo, w 16 dziadkowie, a w 16 kolejnych członkowie dalszej rodziny.

Z kolei wśród wskazanych sprawców niespokrewnionych, ale pozostających w relacji z ofiarami największą grupę stanowili duchowni. W raporcie wymieniono m.in.: nauczycieli, wychowawców i opiekunów (9 spraw), trenerów sportowych (6 spraw), lekarzy (2 sprawy), duchownych (57 spraw), przedstawicieli innych związków wyznaniowych (5 spraw), partnerów rodzica (17 spraw), znajomych rodziny (6 spraw) i sąsiadów (19 spraw).

Czytaj także: Prezydent chce dostępu komisji ds. pedofilii do kościelnych dokumentów>>

- Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, pewne rzeczy mamy "na wierzchu", o tym się mówi, to są sprawy, które każdy z nas słyszał. Natomiast, ile jest takich spraw, o których nie słyszymy dotyczących innych aktywnych zawodów, tego jeszcze nie wiemy. Rolą Komisji jest dotarcie do tych tajemnic, które są nie tylko wiadome w społeczeństwie, ale także mają charakter niepisany – skomentował Kmieciak.

 

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski

Sprawdź  
POLECAMY