W 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął sprawdzać, czy pomiędzy polskimi spółkami koncernu Dell Technologies: Dell  i EMC Computer Systems Poland a ich partnerami handlowymi nie doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. Wówczas UOKiK przeszukał firmy, bo podejrzewał, że przy sprzedaży produktów marki Dell i Dell EMC, m.in. serwerów informatycznych oraz macierzy dyskowych wykorzystywanych do przechowywania, administrowania i udostępniania przetwarzanych danych doszło do podziału rynku. W poniedziałek Tomasz Chróstny, prezes UOKiK poinformował, że  wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Dell Sp. z o.o. Za sprawą jej działań nabywcy urządzeń  mogli być  pozbawione możliwości wyboru podmiotu, od którego chcą kupić sprzęt marek Dell i Dell EMC, nawet jeśli któryś z dystrybutorów chciałby sprzedać im produkty taniej.

 

Czy doszło do zmowy na rynku urządzeń dla profesjonalistów

Zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzą praktyki związane ze sprzedażą produktów infrastruktury informatycznej marek Dell i Dell EMC do klientów profesjonalnych. - Podejrzewamy, że doszło do niedozwolonego porozumienia rynkowego, w ramach którego spółka Dell przydzielała zamówienia od firm i instytucji do konkretnych sprzedawców - dystrybutorów, którzy chcieli zakupić od niej sprzęt w celu dalszej odsprzedaży. W efekcie potencjalni klienci mogli zostać pozbawieni możliwości wyboru tańszej oferty produktów Dell i Dell EMC – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Zgodnie z prawem ochrony konkurencji niedozwolone są porozumienia ograniczające konkurencję, zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producentem i dystrybutorami jego produktów. W sprawie spółki Dell i jej dystrybutorów prezes UOKiK podejrzewa, że mogło dojść do podziału rynku. Porozumienie ograniczające konkurencję mogło polegać zwłaszcza na ograniczaniu możliwości sprzedaży pasywnej podmiotom, które same zgłosiły się z prośbą o ofertę do dystrybutora Dell. Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję spółce Dell grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

 


System sprzedaży spółki Dell

Dell nie sprzedaje samodzielnie swoich produktów. Jego system dystrybucji oparty jest o sieć partnerów handlowych (autoryzowanych dystrybutorów). Jeżeli jeden z nich zgłosi w wewnętrznym systemie rejestracji potencjalną transakcję z danym klientem, wówczas Dell może uniemożliwiać pozostałym dystrybutorom przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych temu samemu klientowi, nawet na jego wyraźną prośbę.

W efekcie firmy i instytucje mogły zostać pozbawione możliwości wyboru podmiotu, od którego chcą kupić sprzęt marek Dell i Dell EMC, nawet jeśli któryś z dystrybutorów chciałby sprzedać im produkty taniej.