Poczta Polska pozywa PGP

Zamówienia publiczne

Poczta Polska S.A. pozwie Polską Grupę Pocztową, Integer.pl oraz Ogólnopolski Związek Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Jeden pozew będzie dotyczyć naruszenia uczciwej konkurencji, a drugi...

06.02.2014

MEN: pięciolatek musi dostać miejsce w przedszkolu

Dzieci pięcioletnie nie podlegają rekrutacji przedszkolnej - wyjaśnił wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski. Rozwiał tym samym wątpliwości samorządowców wywołane wprowadzeniem nowych zasad...

06.02.2014

8 wykonawców zainteresowanych obwodnicą Nysy

Zamówienia publiczne

W opolskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty ośmiu wykonawców, którzy chcą wybudować obwodnicę Nysy. Są wśród nich firmy z Polski, a także oddziały firm...

06.02.2014

Potrzebny jest nowy narodowy plan walki z rakiem

Polsce potrzebny jest nowy narodowy plan walki z rakiem, aby poprawić skuteczność leczenia i wykrywania chorób nowotworowych powiedzieli w czwartek posłowie na konferencji prasowej w Warszawie....

06.02.2014

Grecja: strajkują pracownicy służby zdrowia

Lekarze, pielęgniarki oraz dentyści zatrudnieni w państwowej służbie zdrowia w Grecji rozpoczęli w czwartek 24-godzinny strajk przeciw planowanym zwolnieniom oraz, jak jak mówią, przeciw rozpadowi...

06.02.2014

ZMP: ustawa śmieciowa musi się zmienić

Samorząd terytorialny

Zagospodarowanie odpadów stałych od roku 1990 należy do zadań własnych gmin, nałożonych na nie ustawą ustrojową. Dlatego ustawy szczegółowe, ustanawiające ramy wykonywania tych zadań, a zwłaszcza...

06.02.2014