Resort sprawiedliwości przygotowuje nowelę ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, która tylko precyzuje opłaty w wypadku pozwów o ochronę dóbr osobistych, i z pewnością nie będą one niższe (jak błędnie napisał kilka dni temu „Dziennik Gazeta Prawna"). Potwierdziło to „Rz" ministerstwo, co zresztą wynika z projektu. Otóż precyzuje on tylko, że opłata stała w wysokości 600 zł będzie pobierana od  zgłoszonego w pozwie roszczenia niemajątkowego, np. opublikowania przeprosin.
Już wcześniej Sąd Najwyższy przesądził w uchwale, że opłatę stałą (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy) pobiera się od pozwu o ochronę dóbr osobistych w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych.

Źródło: Rzeczpospolita