Nowelizacja związana jest ze zmianami w zakresie identyfikatora podatkowego. Od 1 stycznia dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie jak dotychczas NIP.

Do powyższych zmian zostały dostosowane wzory:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 584) wchodzi w życie 9 czerwca. Do wyczerpania nakładów formularzy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. mogą być stosowane wzory obowiązujące obecnie