Celem konferencji jest całościowe omówienie kwestii przetwarzania danych w przy zastosowaniu coraz popularniejszego modelu biznesowego, jakim jest cloud computing, czyli technologia chmurowa. Przetwarzanie danych w chmurze, choć ułatwia zaspokajanie wielu potrzeb, to jednak wzbudza liczne kontrowersje, zwłaszcza dotyczące ochrony danych osobowych.
Podczas obrad zaprezentowane zostaną podstawowe rodzaje chmur oraz perspektywy ich rozwoju, a także koncepcje rozwiązywania aktualnych problemów, na które przy korzystaniu z chmur obliczeniowych napotykają obywatele, przedsiębiorcy i władze publiczne.
Konferencja została podzielona na 5 paneli tematycznych:
•    Fenomen chmury – istota i rozwój chmur,
•    Biznes w chmurach - Ekonomiczne aspekty przetwarzania w chmurach – prezentacja punktów widzenia na tę technologię różnych podmiotów, w tym świadczących usługi przetwarzania w chmurach, i odbiorców takich usług,
•    Człowiek w chmurach  - Społeczne aspekty korzystania z chmury – omówienie najważniejszych, z punktu widzenia prawnego, ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze i sposobów ich przezwyciężania,
•    Władza w chmurach - Publicznoprawne aspekty korzystania z chmury – wpływ przetwarzania w chmurach na zdolność państwa do realizacji jego funkcji oraz na prawa i wolności obywatelskie,
•    Perspektywy rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji – dyskusja nad kierunkami dalszego rozwoju analizowanej technologii i kształtowania modelu wielopoziomowej regulacji przetwarzania w chmurze.
W czasie konferencji nastąpi uroczyste wręczenie nagród studentom - laureatom konkursu na esej dotyczący ochrony danych osobowych kandydatów do pracy przetwarzanych w sieci informatycznej. Konkurs został zorganizowany przez GIODO wspólnie z PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k.
Patronem medialnym konferencji jest Wydawnictwo Wolters Kluwer.