Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. wynosi 2552,30 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. wynosi 4740,00 zł.