Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

W poniedziałek po godz. 14 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka....

29.08.2011

Gminy dostaną wzór na BIP

MSWiA zakończyło pracę nad aplikacją, która ma pomóc w ujednoliceniu urzędowych BIP-ów. Nowy system zostanie udostępniony gminom już we wrześniu....

29.08.2011

UOKiK: KIA Motors wprowadzała klientów w błąd

Informacje na temat zakresu gwarancji na samochody marki KIA, podawane w oficjalnym serwisie internetowym koncernu motoryzacyjnego wprowadzały konsumentów w błąd to jedna z niedozwolonych praktyk...

29.08.2011

Więcej ulg we wpłatach na PFRON

Na pierwsze czytanie czeka poselski projekt zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidujący złagodzenie wymagań, jakie muszą spełniać...

28.08.2011

Sekcja zwłok bez VAT

Przeprowadzanie przez instytut badawczy naukowo-lekarskich sekcji zwłok pacjentów jest usługą zwolnioną z podatku od towarów i usług....

28.08.2011

SN: nieudana ucieczka od długu

Nie udało się uciec od długu Teresie S., która pozbyła się majątku na rzecz syna. Teraz syn musi spłacić wierzyciela matki. Wierzyciel ma prawo żądać spłacenia długu od kolejnego właściciela...

28.08.2011

Strasburg: szybsza selekcja skarg

Skargi przeciwko Polsce, Rosji, Rumunii, Ukrainie i Turcji stanowią połowę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest ich dwa razy więcej niż rok temu. Dlatego na początku...

28.08.2011

Sąsiad wypowie się o odpadach

Ustawa o odpadach nie reguluje wprost, kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na zbieranie i odzysk odpadów. Zastosowanie znajduje tu więc norma ogólna jaką jest art. 28 Kodeksu...

27.08.2011