Przyczyną pikiety było podpisanie w poniedziałek przez resort skarbu warunkowej umowy sprzedaży Kopalni w Adamowie i Koninie Zespołowi Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK) w Koninie. Inwestor zapewnił gwarancje pracownicze, które przewidują dla załogi bezpośrednio zatrudnionej przy wydobyciu węgla 36-miesięczny okres ochronny, a dla pozostałych pracowników - okres półroczny.

Pikietujący przynieśli transparenty: "Żądamy równych praw i gwarancji dla wszystkich pracowników", "Decydenci: co z naszymi rodzinami i przyszłością regionu".
"Protestujemy, bo nie chcemy dzielić załogi, lecz walczyć o jej prawa" – powiedział PAP po zakończeniu pikiety Zdzisław Gadomski, szef "Solidarności" w Kopalni Adamów. Według niego, pracownicy nie otrzymali żadnych zabezpieczeń i gwarancji dalszego zatrudnienia.
W ubiegły czwartek pikietowali w tej samej sprawie także górnicy i pracownicy przewidzianej do prywatyzacji Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" SA w Kleczewie.
W kwietniu parafowano projekt umowy sprzedaży kopalni w Kleczewie i w Adamowie. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że sprzedanych zostanie 85 proc. akcji obu spółek. Projekt sprzedaży "Konina" i "Adamowa" parafowano z potencjalnym inwestorem – ZE PAK.
Przeniesienie własności nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po zapłacie ceny transakcji.
W poniedziałek MSP poinformowało, że podpisało umowę o sprzedaży kopalni spółce ZE PAK, która zobowiązała się w podpisanej umowie do zrealizowania do 31 grudnia 2016 r. inwestycji o wartości 250 mln zł. Ponadto inwestor zobowiązał się do gwarancji pracowniczych, na które nie zgadzają się jednak załogi obu kopalń.
Zespół Elektrowni zaproponował zróżnicowany czas gwarancji zatrudnienia. Część załogi miałaby półroczne gwarancje, a część związana bezpośrednio z wydobyciem – 36 miesięczne.
"Dłuższe gwarancje dotyczą jedynie niewielkiej grupy pracowników" – powiedział PAP szef kopalnianej "Solidarności" w Kleczewie Grzegorz Matuszak. Dodał, że związkowcy nie godzą się z tą propozycją.
Kopalnia w Kleczewie zatrudnia około 3,5 tys. pracowników. Rocznie wydobywa ponad 9 mln ton węgla brunatnego i surowców towarzyszących. Głównym odbiorcą węgla jest ZE PAK. Kopalnia "Adamów" zatrudnia zaś 1690 osób. Wydobywa rocznie od 4 do 4,5 mln ton węgla.

Właścicielem kapitału ZE PAK jest w 50 proc. Skarb Państwa, a Grupa Elektrim SA posiada 48,7 proc. Do osób indywidualnych należy 12,28 proc. akcji.(PAP)