Rzeczpospolita oceniała potencjał naukowy, jakość kształcenia i współprace z uczelniami zagranicznymi. Właśnie to przesądziło o przewadze Białegostoku. Ranking potwierdza wcześniejsze dobre oceny instytucji państwowych dla podlaskiej uczelni. W ubiegłym roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznał wydziałowi wyróżnienie, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odznaczyło go dwukrotnie pierwszą kategorią za osiągnięcia naukowe.

Białostocki wydział prawa stawia na studentów ze wschodu. Stale zwiększana jest liczba zajęć prowadzonych w języku rosyjskim, co ma skłonić osoby rosyjsko-języczne do podjęcia nauki i uzyskania dyplomu magistra prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kolejne miejsca po Uniwersytecie Białostockim, zajął Uniwersytet Warszawski, a zaraz zanim Uniwersytet Jagielloński. Wśród szkół niepublicznych prym wiedzie wydział prawa w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Drugie i trzecie miejsce zostały przyznane wydziałom na warszawskich uczelniach - Akademii Leona Koźmińskiego i Uczelni Łazarskiego.