Z uchwały wynika, że można wnieść pismo e-mailem. Jeżeli sąd wydrukuje e-pismo w terminie do wniesienia odwołania, to będzie ono uznane za wniesione w terminie. Sąd w takim wypadku wezwie stronę lub pełnomocnika do uzupełnienia braków przez złożenie podpisu pod wydrukiem.
– To może być początek otwarcia sądów na formę elektroniczną, z korzyścią dla obywateli – ocenia adwokat Andrzej Michałowski.
- Uchwała SN jest zbieżna z planami Ministerstwa Sprawiedliwości. Elektroniczne wyposażenie sądów i system prawny dojrzewają do zastosowania elektronicznej wymiany korespondencji z sądem - mówi Jacek Gołaczyński wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za informatyzację sądów.

Źródło: Rzeczpospolita