Zapasy paliw mają być na 90 dni

Zmianę sposobu obliczania wielkości zapasów ropy i gazu wprowadza projekt nowelizacji ustawy o zapasach paliw, którym Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Przy obliczaniu zapasów kluczowy ma...

22.04.2014

Lista klauzul niedozwolonych będzie dłuższa

Choć od początku funkcjonowania rejestru klauzul niedozwolonych, czyli do 2002 r., trafiło do niego już ponad 5,6 tys. zapisów naruszających prawa konsumentów, wkrótce lista spęcznieje jeszcze...

22.04.2014

Komornik zapowie dłużnikowi swoją wizytę?

Złagodzenie przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego, m.in. obowiązek powiadamiania dłużnika, zanim przyjdzie do niego komornik, o wszczęciu procedury egzekucyjnej - przewiduje...

22.04.2014

Szkolenie z zakresu stypendiów i zapomóg

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Odbędzie się ona w Toruniu 1618 czerwca 2014 r. Cele konferencji to...

22.04.2014

UE przyjęła regulacje chroniące integralność rynku

Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące nadużyć na rynku, jak i dyrektywę związaną z sankcjami za podobne nadużycia. Organy UE stanowczo opowiedziały się przeciw wykorzystaniu poufnych informacji...

22.04.2014

Wielu chętnych do czytania wyroków w sieci

Większość polskich sądów publikuje treść wyroków w internecie. Największym zainteresowaniem cieszą się krakowskie orzeczenia, twierdzi Dziennik Polski. Wyroki namiętnie czytają ci, którzy planują...

22.04.2014

W środę rozpoczyna się egzamin gimnazjalny

Blisko 380 tys. uczniów III klas z gimnazjów w całym kraju będzie w środę, czwartek i piątek pisało egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia egzaminu będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego...

21.04.2014

Nowa ustawa ma pomóc w integracji Romów

Władze będą musiały działać na rzecz integracji społecznej mniejszości, przede wszystkim Romów - zakłada projekt noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, którym w tym tygodniu zajmie...

21.04.2014

"Specustawa" o terminalu LNG będzie znowelizowana

Wydłużenie listy gazociągów, budowanych z uproszczeniem procedur zakłada rządowy projekt nowelizacji tzw. specustawy o terminalu LNG, którym Sejm zająć się ma w tym tygodniu. To reakcja na zagrożenie...

21.04.2014