Założeniem seminarium pn. „Oświetlenie LED w przestrzeni publicznej” jest zaprezentowanie doświadczeń i wymiana dobrych praktyk w wykorzystywaniu oświetlenia LED w poszczególnych miastach, jak również udział w dyskusji na temat możliwości, trudności i innowacji, jakie oferuje technologia typu LED w stosowaniu na szeroką skalę. Uczestnikami seminarium będą między innymi przedstawiciele partnerów projektu z miasta Kalmar, Rostock, Bad Doberan, Oskarshamn, Wismar, a także zagraniczni i krajowi eksperci ds. oświetlenia, producenci oświetlenia LED, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z regionu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta i pomorskich spółek, a także przedstawiciele środowiska akademickiego uczelni wyższych.

Zapraszamy Państwa na inaugurację-próbę generalną iluminacji artystycznej instalacji autorstwa Freda Hatta i Daniela Schlaepfera pn. „Krople Bursztynu”, realizowanej w ramach projektu LED. Uruchomienie instalacji zaplanowane jest na godz. 16.30 (!) Inwestycja usytuowana pod wiaduktem przy ulicy Szopy, która stanowi kolejny etap programu Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” pn. „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”. Koncepcja ta zakłada wkomponowanie w podłoże 49 żółtych kamieni, wykonanych z antypoślizgowej masy żywicznej z wbudowanym energooszczędnym systemem oświetlenia LED. Imitujące bursztyn kamienie będą żarzyć się po zmroku żółtym blaskiem z różnym natężeniem, odzwierciedlając rytm życia poszczególnych dzielnic Gdańska, stwarzając wrażenie, że cały skwer żyje i oddycha. W przestrzeń inwestycji wkomponowane będą również ławki, stojaki na rowery, barierki oraz inne elementy małej architektury.

Na zakończenie seminarium ok. godz. 17 w tunelu przy ulicy Łąkowej odbędzie się multimedialny Performance „Libretto GSM” Macieja Wojnickiego – muzyka, specjalizującego się w tworzeniu instalacji interaktywnych. Bazę występu stanowi koncert operowej śpiewaczki, którego tłem jest wielkoformatowa projekcja bloków tekstowych, zawierających treści smsów przesłanych przez widzów, biorących udział w koncercie.

Projekt LED, którego głównym celem jest propagowanie zastosowania technologii LED w miastach poprzez seminaria, warsztaty i małe inwestycje, realizowany jest przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku we współpracy z 11 partnerami z Niemiec, Szwecji, Litwy i Polski. Budżet dla Miasta Gdańska wynosi 112 200 EUR, w tym 85% stanowi dotacja unijna z Europejskiego Funduszu Regionalnego, a 15% to wkład własny Gdańska.