Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie przedłożyło informację za III kwartał 2011 r. dotyczącą wysokości przekazanej do gmin i wykazania stopnia wykorzystania przez poszczególne gminy - dotacji celowej na zadania zlecone, związanej z:
1. prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców:
Dz. 751 rozdz. 75101,
2. przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu RP:
Dz. 751 rozdz. 75108,
3. przeprowadzeniem wyborów samorządowych ponownych/przedterminowych/uzupełniających:
Dz. 751 rozdz. 75109,
wg następujących załączników:
1. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców PLAN Rozdz. 75101,
2. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców WYKONANIE Rozdz. 75101,
3. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców PLAN Rozdz. 75108,
4. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców WYKONANIE Rozdz. 75108,
5. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców PLAN Rozdz. 75109,
6. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) Rejestr wyborców WYKONANIE Rozdz. 75109,
7. Rb-50 zestawienie zbiorcze (...) dotacje przekazane gminom.

Źródło: www.bip.warszawa.rio.gov.pl