W komunikacie skierowanym do gmin oraz Urzędów Marszałkowskich poproszono o wypełnienie i przesłanie do Ministerstwa ankiet, w których należy wskazać m.in. działania podjęte przez gminę, sposób w jaki gmina zamierza naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w przypadku Urzędów Marszałkowskich – czy lub jakich regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych brakuje na terenie województwa.

MŚ zapewnia, że ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zostaną wykorzystane w przygotowywaniu zbiorczego materiału dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Informacje dostarczone w ramach ankiety pozwolą również określić kierunki wsparcia gmin przez resort środowiska, dlatego ważne jest przekazanie jak największej liczby wypełnionych ankiet, aby możliwe było zdefiniowanie trudności i problemów, z jakimi borykają się gminy, a także opracowanie skutecznych form wsparcia.

Pliki z tekstem ankiety można pobrać ze strony MŚ . Wypełnioną ankietę należ przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: komunalne@mos.gov.pl, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. W tytule wiadomości należy wpisać hasło „ankieta”.

Źródło: mos.gov.pl