Do końca tego roku Polska jest zobowiązana otworzyć rynek usług pocztowych. Dlatego też projekt nowelizacji ustawy – Prawo pocztowe znosi monopol Poczty Polskiej na przesyłki o wadze do 50 gramów. – Równocześnie jednak projekt wprowadza wiele wyłączeń, które utrzymują monopol w kilku ważnych segmentach rynku – ocenia Wiesław Klimaszewski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Jedno z takich wyłączeń przewiduje art. 15 ust. 1 pkt 3 projektu. Zgodnie z nim do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, a także przekazów na tereny wiejskie uprawniony będzie wyłącznie operator wyznaczony, czyli właśnie Poczta Polska. – W całej Unii Europejskiej usługi te mogą być świadczone przez wszystkich operatorów. Nie wiem, dlaczego w Polsce ma być inaczej – zastanawia się Leszek Żebrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Pocztowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna