Głównym celem szkolenia było omówienie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) wykonanej na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach zamówienia na „Zdefiniowanie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) oraz opracowanie schematu aplikacyjnego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) i niemieckiej bazy ATKIS”. Omówiono także budowę infrastruktury informacji przestrzennej, koncepcję harmonizacji danych przestrzennych w Polsce oraz stan realizacji prac w projekcie Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania. Goście z Niemiec przybliżyli funkcjonowanie usług danych przestrzennych w ich kraju oraz przedstawili dobre praktyki: m.in. projekt dotyczący obszarów przygranicznych realizowany ze służbą geodezyjną i kartograficzną Czech. Podczas dyskusji zamykającej obrady omawiano plany w zakresie implementacji Wspólnej bazy danych ATKIS i BDOT. Uczestnicy szkolenia, uznali że konieczna jest szybka wymiana baz danych dla obszarów przygranicznych.

Źródło: www.gugik.gov.pl