CMJ: kolejne szpitale z akredytacjami

Trzynaście kolejnych szpitali otrzymało akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wśród nich jest 11 publicznych i dwa prywatne. Obecnie akredytacje CMJ posiada już 168 placówek.

08.09.2014

Promocja nawet dla nieuka

Władze samorządowe naciskają na dyrektorów szkół, aby ograniczyli liczbę uczniów, którzy na koniec roku nie otrzymają promocji do następnej klasy - twierdzi Gazeta Polska Codziennie.

08.09.2014

Sejm o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Już w środę Sejm na plenarnym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

08.09.2014

Raport: chaotyczna rozbudowa dużym problemem przedmieść

Samorząd terytorialny

Chaotyczna rozbudowa terenów podmiejskich utrudnia ich funkcjonowanie; wynika to ze słabości planowania i nadmiernego liberalizmu - czytamy w raporcie Przestrzeń życia Polaków. Opracowany z...

08.09.2014

Specustawa węglowodorowa już w konsultacjach

Środowisko

Do konsultacji trafił właśnie projekt specustawy węglowodorowej. Ma ona uprościć procedury administracyjne związane z poszukiwaniem, wydobywaniem i przesyłaniem gazu łupkowego.

08.09.2014