Blok tematyczny poświęcony funduszom unijnym zaplanowany został na piątek 27 września 2013 r. O finansowaniu działań rozwojowych pracowników przedsiębiorstw w  nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2015 opowie Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.. Zmiany w tej kwestii mają być bardzo duże - kluczowe w nowej perspektywie finansowej ma być bowiem „podejście popytowe” do wsparcia działań edukacyjnych w firmach i całego systemu szkoleniowego. Według założeń to przedsiębiorca powinien samodzielnie decydować o wyborze oferty rozwojowej dostosowanej do własnych potrzeb, a zaangażowanie przedsiębiorców w edukacje można osiągnąć jedynie poprzez dofinansowanie tego typu działań.
Wykorzystaniu środków unijnych poświęcony zostanie także wykład Claudii Torrez-Bartyzel z MEN, która skupi się na trendach i zadaniach dotyczących oświaty w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej. Ostatnia część panelu dotyczyć będzie finansowania szkół wyższych.
Tematyka związana z lepszym wykorzystaniem unijnych pieniędzy powinna zainteresować zarówno pracodawców, jak i nauczycieli oraz samorządowców. Już niedługo zmienią się bowiem przepisy dotyczące organizacji zajęć finansowanych przez UE. Przewiduje to projekt Karty Nauczyciela przekazany do konsultacji społecznych. Po zmianach organy prowadzące szkoły będą mogły wykorzystywać środki z UE na organizację dodatkowych zajęć (obecnie uniemożliwia im to zapis Karty dotyczący źródeł finansowania). Łatwiej będzie też dyrektorom szkół i nauczycielom - ci ostatni będą mogli prowadzić zajęcia finansowane z pieniędzy unijnych bez zawierania ze szkołą dodatkowej umowy.

Edu Trendy 2013 odbędą się w dniach 26-27 września 2013 na na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wykładów poświęconych funduszom unijnym będzie można wysłuchać w piątek, 27 września w godzinach 10:00-12:00. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem Edu Trendów 2013>>

Polecamy także: Debata o szkolnictwie zawodowym już 27 września