Debata o szkolnictwie zawodowym już 27 września

Już w piątek 27 września 2013 r. w ramach XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół odbędzie się debata poświęcona reformie szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele MEN, CKE i pracodawców spróbują podsumować, jak szkoły zawodowe radzą sobie po zmianach.

A sprawa nie jest taka prosta - nawet dyrektorzy zawodówek są bardzo podzieleni w ocenie zreformowanych szkół . Za pozytywy uważają przede wszystkim elastyczność nowych form kształcenia dorosłych oraz nową podstawę programową. Z drugiej strony wiele problemów sprawia nowa formuła egzaminów zawodowych, a - jak podkreślają - zmiany w prawie nie usunęły problemów z brakiem sprzętu oraz niechęcią do współpracy ze strony pracodawców. Obawy budzi zwłaszcza część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Mimo wielu spotkań organizowanych przez kuratorów oświaty i dyrektorów OKE nie wyjaśniono wszystkich wątpliwości dotyczących wymagań w kwestii wyposażenia i liczby stanowisk egzaminacyjnych, kosztów ich przygotowania oraz kosztów materiałów egzaminacyjnych. Ten problem dotyka zwłaszcza dyrektorów placówek, ponieważ zreformowane przepisy stanowią, że odpowiedzialność za warunki egzaminu ponosi dyrektor szkoły. Debatę poprowadzi Stanisław Szelewa. Udział w dyskusji wezmą m.in.: Lech Antkowiak, zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Jacek Falkowski, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Wojciech Jabłoński, wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Jadwiga Parada, radca ministra w Wydziale Efektów Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat sesji szkół zawodowych oraz z programem XV KKDS.

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 24 września 2013 r.