W opinii samorządu lekarskiego objęcie jak największej liczby osób szczepieniem ochronnym przeciwko grypie leży w interesie społecznym oraz zwraca uwagę na niebezpieczeństwo występowania powikłań. W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia zwrócono uwagę, iż w zakresie zapobiegania zachorowaniom na grypę zasadna jest przede wszystkim pozytywna promocja szczepień, która powinna zaczynać się od edukacji lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Jednakże na podstawie opinii ekspertów w Programie Szczepień Ochronnych uznano za zasadne w pierwszej kolejności rozszerzenie wskazań do szczepienia przeciwko pneumokokom oraz wprowadzenie szczepionki wysokoskojarzonej.
Takie stanowisko Ministerstwa, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przyjął z niezadowoleniem uważając, że problem grypy wciąż jest bagatelizowany. Prezes NIL poinformował ponadto Wiceministra Zdrowia, że Naczelna Izba Lekarska aktywnie uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Grypy, w ramach którego realizowana jest promocja profilaktyki grypy, w szczególności wśród lekarzy, innych pracowników ochrony zdrowia, parlamentarzystów i samorządowców.

Źródło: www.nil.org.pl