W związku z dokumentem Rządowego Centrum Legislacji stwierdzającym, że Polska do 25 października 2013 r. (czyli do ostatecznego terminu wejścia w życie zapisów Dyrektywy na terenie UE), nie wprowadzi do swojego porządku prawnego ustawy implementującej, Porozumienie 1 Czerwca uznając taką sytuację za rażące pogwałcenie praw pacjenta i zamierzone niedochowanie należytej staranności przez rząd, zamieściło na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie. W opinii Porozumienia brak implementacji Dyrektywy nie dość, że utrudnia pacjentom możliwość korzystania ze swoich praw, to również naraża na koszty związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych na drodze sądowej, a polskich podatników na kary finansowe związane ze zobowiązaniami międzynarodowymi.
Jak czytamy w oświadczeniu mimo braku ustawy implementującej Dyrektywę Transgraniczną w Polsce, Porozumienie 1 Czerwca wciąż liczy, na to że 25 października 2013 r. zostaną uruchomione wymagane Krajowe Punkty Kontaktowe, których obowiązkiem jest dostarczenie pacjentom informacji o ich prawach, jeśli postanowią oni skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, a także danych innych punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich.
Ponadto Porozumienie zapowiada, że podejmie kroki, aby w miarę swoich możliwości pomóc polskim pacjentom w zdobyciu niezbędnych informacji i ewentualnym dochodzeniu ich praw oraz zwrotu refundacji za leczenie również na drodze prawnej.

Źródło: www.1czerwca.pl

Czytaj także: Rząd: Polak może leczyć się za granicą, ale z ograniczeniami