Sejm uchwalił VAT, zmiany w prawie oświatowym i dokumentach

Sejm bez opinii komisji, uchwalił wieczorem w czwartek ustawę o utrzymaniu stawek VAT 23 proc. i 8 proc. na 2019 rok, mimo zapewnień b. premier Szydło o powrocie do stawki 22 proc. A także zmienił Prawo oświatowe i ustawę o dokumentach publicznych.

22.11.2018

Rewolucyjna nowa opłata od stacji kontroli i właścicieli aut

Prawo gospodarcze

Powstanie nowa danina publiczna w postaci opłaty jakościowej, którą pobierać się będzie od właścicieli stacji kontroli pojazdów, a uderzy we właścicieli aut. W czwartek, 22 listopada br. Sejm rozpoczął dyskusję nad zmianami w Prawie o ruchu drogowym.

22.11.2018

NSA pyta unijny Trybunał o status nowych izb w SN

Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, dotyczących konkursów do nowych izb Sądu Najwyższego - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Chce wiedzieć, czy konkursy do tych izb były zgodne z prawem unijnym i wnosi o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

22.11.2018

Wróciły kontrole na granicach

Administracja publiczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej podczas konferencji COP24 w Katowicach. Obowiązywać będzie od 22 listopada do 16 grudnia 2018 roku na granicy wewnętrznej Schengen.

22.11.2018

Wnioskujący o informację publiczną powinien podać pełne dane

Administracja publiczna

W przepisach o dostępie do informacji publicznej powinien znaleźć się obowiązek podania danych osoby wnioskującej – wynika z petycji. Kwestie ma uregulować ustawa o jawności życia publicznego, która jest wciąż procedowana.

22.11.2018

Po nowelizacji ustawy o SN będzie nacisk na wycofanie przez KE skargi

Wymiar sprawiedliwości

Skarga powinna być przez Komisję Europejską wycofana z Trybunału Sprawiedliwości, bo "nie ma przedmiotu sporu" - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wiele wskazuje na to, że to będzie główna linia przekazu polskich władz po uchwaleniu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. KE na razie nie składa żadnych deklaracji.

22.11.2018

Mąż członkini KRS rekomendowany do sądu w Słupsku

Wymiar sprawiedliwości

KRS wybrała czterech kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku. Wcześniej uznała za bezpodstawne lub bezprzedmiotowe wnioski ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o te stanowiska o wyłączenie większości składu Rady z oceny kandydatur. Mieli oni obawy co do ich bezstronności.

22.11.2018

Wiceszef KE: Naruszanie praworządności szkodzi gospodarce

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jestem zaniepokojony sytuacją w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, pod względem praworządności. Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne, a to szkodzi zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

22.11.2018

Dziedziczenie firmy bez podatku od spadku

Małe i średnie firmy Finanse Podatek od spadków i darowizn

25 listopada 2018 roku zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Nie trzeba będzie płacić podatku od odziedziczonej firmy. Na zmianie skorzystają także spadkobiercy spoza kręgu najbliższej rodziny.

22.11.2018

Brexit - jest porozumienie w sprawie deklaracji politycznej

Prawo gospodarcze

Projekt deklaracji politycznej na temat przyszłych relacji między UE i Wielką Brytanią po wyjściu tego kraju ze Wspólnoty został uzgodniony na poziomie negocjatorów i wstępnie poparty na poziomie politycznym - poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

22.11.2018

Projekt PSL: 7-godzinny dzień pracy dla rodziców

Prawo pracy

PSL proponuje wprowadzenie skróconego czasu pracy dla rodziców lub opiekunów dzieci do 15. roku życia. To już druga próba. Poprzedni projekt zmian Sejm odrzucił. Pomysł został skrytykowany przez rząd i ekspertów. Podkreślają, że taka zmiana wcale nie pomoże rodzicom.

22.11.2018

Od marca wyższe emerytury i renty

Emerytury i renty

Od marca 2019 roku najniższa emerytura wyniesie 1100 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł brutto. Planowany łączny koszt przyszłorocznej waloryzacji to ok. 8,4 mld zł.

22.11.2018

Nowa matryca stawek przyniesie też podwyżkę VAT

VAT

Planowane przez Ministerstwo Finansów uporządkowanie stawek miało w ogólnym rozrachunku nie spowodować podwyżek VAT. Okazuje się jednak, że po wejściu w życie nowych przepisów, niektóre towary będą opodatkowane wyżej niż teraz. Wzrost VAT będzie dotyczył m.in. produktów leczniczych weterynaryjnych i owoców morza.

22.11.2018

Rzecznik pyta MS o prace społeczne jako metodę wychowawczą wobec nieletnich

Wymiar sprawiedliwości

Prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje resortowi sprawiedliwości urealnienie przepisów w tym zakresie. Wraca też do opracowanych przez siebie standardów pracy w ośrodkach kuratorskich, zmiany - jak ocenia - ułatwiłyby pracę i z dzieckiem, i z jego rodziną.

22.11.2018

Kaucje do walki z wysypiskami zniszczą gospodarkę odpadami

Środowisko

Branża odpadowa skrytykowała projekt rozporządzenia w sprawie stawek służących do obliczania tzw. gwarancji finansowej. Twierdzi, że zbyt wysokie kaucje mogą doprowadzić do upadku wielu firm. Ministerstwo Środowiska zmodyfikowało stawki.

22.11.2018

Profilaktyka obowiązkowa w medycynie pracy

Prawo pracy Opieka zdrowotna

Teraz Polki umierają, bo nowotwór jest często za późno wykryty. Zdaniem ekspertów ważną rolę we wczesnym wykrywaniu raka piersi i szyjki macicy mogłyby odegrać obowiązkowe badania przesiewowe wykonywane w ramach medycyny pracy.

22.11.2018