Nowe znaki poinformują o odcinkowym pomiarze prędkości na drodze

Policja

Nowe, bardziej czytelne znaki drogowe dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości mają pojawić się na polskich drogach. Opracowało je Ministerstwo Infrastruktury, "wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości".

06.02.2019

UODO: Trzeba lepiej chronić dane członków spółdzielni mieszkaniowych

Prawo gospodarcze RODO

Nie zawsze powinno dochodzić do udostępniania rejestru z danymi wszystkich członków spółdzielni osobom wnioskującym. Powinno to następować tylko na rzecz podmiotów, które wykażą swój interes oraz w zakresie odpowiednim do statusu wnioskodawcy - twierdzi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

06.02.2019

Fundusz Sprawiedliwości da pieniądze na klinikę Budzik dla dorosłych

Opieka zdrowotna

Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel ponad 37 mln zł. To pozwoli wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie

06.02.2019

RODO: Ministerstwo Cyfryzacji wydało przewodnik dla urzędników

Samorząd terytorialny RODO

Ministerstwo Cyfryzacji wydało przewodnik RODO dla administracji, który ma rozwiać wszelkie wątpliwości. Zawiera 27 pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez pracowników administracji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

06.02.2019

Wstrzymane prace nad nowelizacją ograniczenia handlu w niedzielę

Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Utknęła w Sejmie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która miała ograniczyć możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez umieszczanie w sklepach punktów pocztowych. - Marszałek Sejmu chce zapoznać się z dodatkową analizą skutków proponowanych zmian – powiedział Prawo.pl sprawozdawca projektu poseł Janusz Śniadek

06.02.2019

Dziesięć skarg nadzwyczajnych - tysiące bezzasadnych wniosków

Wymiar sprawiedliwości

W ciągu 10 miesięcy obowiązywania skargi nadzwyczajnej do Prokuratury Krajowej i Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 6 tysięcy wniosków o jej wniesienie do Sądu Najwyższego. Ich zakres jest bardzo szeroki - od prawa spadkowego, poprzez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, błędy medyczne, sprawy o zapłatę i prawo karne.

06.02.2019

Inspekcja weterynaryjna sama skontroluje ubojnie zwierząt

Opieka zdrowotna

Ubojnie zwierząt będą płacić za nadzór i badanie mięsa inspekcji weterynaryjnej, która opłaci lekarzy wykonujących te czynności. Taką zmianę zapowiada minister rolnictwa. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, gdy właściciel zakładu płaci swojemu pracownikowi za to, że on go skontroluje.

05.02.2019

Unia łagodzi obowiązki rozliczania dla banków i firm inwestycyjnych

Prawo gospodarcze

W ramach deregulacji unijnych zlikwidowany zostanie np. obowiązek zgłaszania starszych danych, jak również transakcji wewnątrzgrupowych z udziałem kontrahentów niefinansowych. Znoszone będą też bariery dające większy dostęp do usług rozliczeniowych.

05.02.2019

Mariusz Haładyj nowym prezesem Prokuratorii Generalnej RP 

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, z zawodu radca prawny, Mariusz Haładyj został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nowe obowiązki obejmie w środę 6 lutego.

05.02.2019

Segregacja i numerki w SOR mają przyśpieszyć przyjmowanie pacjentów

Opieka zdrowotna

Szpitale będą mogły podzielić się dyżurami. Tak, by codziennie nie wszystkie musiały mieć w pełnej gotowości zespołu na bloku operacyjnym. By poprawić obsługę w szpitalnych oddziałach ratunkowych mają być wprowadzone także jednolite zasady segregacji pacjentów oraz numerki – takie jak na poczcie.

05.02.2019

NFZ z armią kontrolerów

Opieka zdrowotna

W Narodowym Funduszu Zdrowia zostanie utworzony korpus kontrolerski, a uprawnienia kontrolne zostaną skupione w ręku prezesa Funduszu. Planowane zmiany zakładają także uproszczenie i przyspieszenie procedur kontrolnych poprzez ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do jednego dokumentu - wystąpienia pokontrolnego.

05.02.2019

Kontrola ZUS: Nieprawidłowości przy zwolnieniach lekarskich nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Sześćdziesiąt przypadków skróceń czasu trwania zwolnień lekarskich z uwagi na dobry stan zdrowia oraz 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami - to efekt kontroli zwolnień chorobowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

05.02.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach na szkolne stołówki

Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą

Posiłek dla dzieci, syte, zdrowe dzieci to są także szczęśliwe rodziny - powiedział premier Mateusz Morawiecki, podsumowując przyjęcie programu wsparcia stołówek szkolnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ma wesprzeć finansowo gminy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

05.02.2019

Każda paczka papierosów z unikalnym kodem

Opieka zdrowotna

Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Takie zmiany zakładają przepisy, które we wtorek w końcu zostały przyjęte przez rząd. Z niecierpliwością czeka na nie branża tytoniowa, bo bez takich oznaczeń nie będzie można sprzedać żadnej nowej paczki papierosów po 20 maja br.

05.02.2019

RPO: szkoła nie może ograniczać praw pełnoletnich uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Pełnoletni uczeń nie musi prosić rodziców o zwolnienie z lekcji, ma prawo sam podpisać informację o powodach nieobecności. Statut szkoły nie może mu tego zabraniać, bo stoi to w sprzeczności z kodeksem cywilnym. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie.

05.02.2019

NIK sprawdzi rozliczenia VAT w samorządzie

Samorząd terytorialny VAT Kontrola zarządcza

Jednostki samorządu terytorialnego ciągle mają problem z centralizacją rozliczeń VAT. Najwyższa Izba Kontroli zapowiada kontrole w tym zakresie. Są one ujęte w tegorocznym planie działania izby. Weryfikacja ma objąć również inne aspekty pracy gmin, powiatów i województw.

05.02.2019

E-dowód sprawdzany w kolejnych miastach

Administracja publiczna

W kolejnej grupie miast przeprowadzono testy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Urzędnicy, którzy wzięli w nich udział sprawdzali działanie e-dowodu w warunkach rzeczywistych. Zdaniem resortu cyfryzacji testy przebiegły pomyślnie. Wnioski o e-dowody można będzie składać od 4 marca.

05.02.2019