Trwa kolejna edycja badań przesiewowych pod kątem jaskry

Pacjent Opieka zdrowotna

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 7 do 13 marzec br., w wybranych gabinetach okulistycznych na terenie całego kraju, będzie można bez wymaganego skierowania i bezpłatnie zbadać wzrok pod kątem jaskry. Z badań skorzystać może każdy, kto nie odwiedził okulisty przez ostatni rok i nie ma zdiagnozowanego tego schorzenia.

09.03.2021

Rusza kolejna procedura wyboru nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości

19 marca to nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyła go podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Poprzednia procedura powoływania nowego RPO zakończyła się fiaskiem, gdy Senat odrzucił wybranego przez Sejm Piotra Wawrzyka. Urząd ten nadal sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się 9 września.

09.03.2021

Zakup komputerów z nowymi rekomendacjami UZP

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe. To jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez branżę dokument. Poprzednia jego wersja powstała bowiem dziewięć lat temu, a przez ten czas nastąpił duży postęp technologiczny.

09.03.2021

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe w polskim prawie

Prawo gospodarcze

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która ma elektronizować postępowania upadłościowe, ale nie tylko. Wprowadza też dobre zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Zgodnie z nimi z uproszczonego postępowania wprowadzonego Tarczą 4.0 będzie można korzystać także po 31 czerwca br.

09.03.2021

Ministerstwo rolnictwa: Za wypalanie traw kary i obniżone dopłaty

Prawo karne Prawo gospodarcze

W związku z typowym dla sezonu wiosennego i powtarzalnym od lat zjawiskiem wypalania traw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że jest to zakazane, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk muszą się liczyć z karami, ale także z cofnięciem części dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

09.03.2021

Rządowy zespół przygotuje zasady walki z ubóstwem energetycznym

Środowisko Rynek i konsument

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołano zespół, którego zadaniem jest wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska. Nie podano szczegółów, ale informacji resortu wynika, że chodzi o niwelowanie skutków wzrostu cen energii.

09.03.2021

Kolejni pedagodzy będą wyłączeni spod Karty Nauczyciela

Kadry w oświacie

MEN planuje zmiany w przepisach dotyczących edukacji włączającej. Związkowcy obawiają się, że zmiana wyłączy spod Karty Nauczyciela kolejnych pedagogów. Stanie się to na skutek przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznych - według związkowców może to skutkować znacznym zwiększeniem pensum.

09.03.2021

Rzecznik MŚP jeszcze walczy z podwyżką mandatów skarbowych

CIT PIT

Nowe przepisy podwyższą wysokość górnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe do pięciokrotnej w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia - alarmuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. I apeluje do Senatu o wprowadzenie do procedowanej właśnie ustawy zmian blokujących tę podwyżkę.

09.03.2021

NIK: Wciąż mało cudzoziemców na polskich uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Systematycznie rośnie liczba cudzoziemców, którzy decydują się na studia w Polsce. Wciąż jednak wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni jest jednym z najniższych w krajach OECD. Polska jest pod tym względem na podobnym poziomie co Hiszpania i Grecja. W roku 2018 średnia wartość wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni państw OECD wyniosła 9,2%. W Polsce było to 3,6 proc.

09.03.2021

Minister zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy kasach rejestrujących

VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przygotowane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

09.03.2021

Pracownik sądu popełnił błąd, apelację odrzucono z powodu braków formalnych - jest skarga nadzwyczajna

Wymiar sprawiedliwości

Pracownik sądu pomylił się i do strony przeciwnej wysłał odpis apelacji wraz z oryginałem pełnomocnictwa. Sprawa zakończyła się odrzuceniem apelacji z powodu braków formalnych. Prokurator Generalny zarzuca temu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego i wnosi skargę nadzwyczajną.

09.03.2021

Pomoc materialna dla studenta maksymalnie przez sześć lat

Dla studenta

W ocenie resortu edukacji i nauki nie jest zasadne finansowe wspieranie ze środków publicznych kształcenia trwającego dłużej niż standardowy okres studiów, niezbędny do uzyskania wykształcenia wyższego - odpowiada ministerstwo na wątpliwości związane ze świadczeniami socjalnymi dla studentów.

09.03.2021

ZUS chwali się dodatkowymi zasiłkami, choć długo je przyznawał

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Zwolnienie z ZUS Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa

ZUS podsumował swoją działalność w pandemii. W 2020 roku łączne wydatki na zasiłki opiekuńcze wzrosły w stosunku do roku 2019 o ponad 270 proc. i wyniosły 3,99 mld zł, w tym związane z COVID-19 – około 3 mld złotych – szacuje Zakład. Nie podaje jednak, jak długo świadczeniobiorcy musieli czekać na pieniądze. Zdaniem ekspertów, wiele osób przez kilka miesięcy próbowało dowiedzieć, co z należnymi zasiłkami opiekuńczymi.

09.03.2021

Gwałt zawsze, gdy nie było zgody - lepsza ochrona ofiar czy krok w stronę absurdu

Prawo karne

Lewica chce zmienić definicję gwałtu - ma być nim każde współżycie bez świadomej zgody drugiej osoby. Pozwoliłoby to wyeliminować sytuacje, gdy organy ścigania uznają, że skoro ofiara się nie broniła, nie doszło do przestępstwa. Eksperci są podzieleni – część z nich uważa, że taka zmiana może doprowadzić do absurdu, inni, że jest potrzebna i analogiczne przepisy obowiązują w innych krajach.

09.03.2021

Big data kusi służby, TSUE przypomina o granicach zbierania danych

Prawo karne Prokuratura Policja

Pandemia przełączyła świat na cyberrzeczywistość. Technologia już wcześniej mocno wkraczała w nasze życie, teraz stała się codziennością. Czerpią z tego garściami także służby, które z danych gromadzonych "w chmurach" mogą uzyskać tyle samo, co z... kontroli operacyjnych. Problem dostrzega TSUE, mówiąc wprost: po takie dane można sięgać, ale nie z błahego powodu i wyłącznie pod nadzorem.

09.03.2021

Kadry w administracji - ubywa służby cywilnej, rekrutacja coraz mniej transparentna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

W administracji państwowej ubywa służby cywilnej, a coraz więcej stanowisk obsadzanych jest według ustawy o pracownikach urzędów państwowych, która stawia mniejsze wymogi co do transparentności naboru. Procedowany w Sejmie projekt może jeszcze pogorszyć te proporcje. Plagą jest też zatrudnianie osób „pełniących obowiązki”, co poza krótkimi okresami jest nadużyciem prawa.

09.03.2021

Pandemia dziurawi budżet NFZ. Będzie mniej pieniędzy na świadczenia i wynagrodzenia

Finansowanie zdrowia

W 2020 roku ZUS przekazał do Narodowego Funduszu Zdrowia 85,2 miliarda złotych - ustaliło Prawo.pl. To mniej o ponad 4 mld zł niż planowano. I choć tzw. ustawa „6 proc. PKB na zdrowie” przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia, to realnie będą one w najbliższych latach maleć. Oznacza to, że bez zwiększenia funduszu NFZ nie poprawi się dostępność do świadczeń medycznych.

09.03.2021

Pandemia narasta - NFZ zaleca ograniczenie planowych świadczeń

Opieka zdrowotna Koronawirus

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Ograniczenie nie powinno dotyczyć leczenia chorób nowotworowych.

08.03.2021

Rząd myśli o obniżce VAT w gastronomii

VAT Tarcza Antykryzysowa

W rządzie trwa dyskusja na temat ewentualnego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. Poinformowała o tym w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. I dodała, że projekt obniżki ma rekomendację reprezentowanego przez nią resortu. Nie podała jednak żadnych szczegółów tego projektu poza tym, że miałoby to być rozwiązanie czasowe.

08.03.2021

MF: Lepiej panujemy nad rynkiem gier hazardowych

CIT Prawo gospodarcze

Blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych w internecie, przyniosły skutek w postaci istotnego ograniczenia czarnego rynku hazardowego - twierdzi Ministerstwo Finansów.

08.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski