Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu leczy już uchodźców z Ukrainy

Opieka zdrowotna Ukraina

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jednym z ośrodków wyznaczonych przez rząd do zaopatrzenia medycznego ofiar wojny. Do placówki trafili już pierwsi pacjenci - to dzieci walczące z nowotworami. Na razie więc nie są to ranni, ale widząc bestialskie ataki rosyjskiego wojska na zwykłych ludzi, trzeba się liczyć z tym, że to tylko kwestia czasu - mówi rektor prof. Piotr Ponikowski.

09.03.2022

Nowe reguły dla ubezpieczeń pomostowych nie zlikwidują zatorów w księgach

Finanse Nieruchomości

Już w drugim kwartale tego roku rząd ma przyjąć nowelizację prawa bankowego zakładającą wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych oczekujących na wpis bankowej hipoteki – wynika z informacji umieszczonych właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich nowe prawo nie wyeliminuje źródła problemu, jakim jest postępujący paraliż w sądach wieczystoksięgowych.

09.03.2022

MEiN: Wystarczy oświadczenie rodziców, aby zgłosić do szkoły dziecko z Ukrainy

Zarządzanie oświatą Ukraina

Przybywający do Polski obywatele Ukrainy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z polskiego systemu edukacji. Gdy przybędą do Polski, powinni zgłosić się do szkoły w rejonie, w którym zamieszkują. Jeśli chodzi o szkołę podstawową – do urzędu gminy, jeśli chodzi o szkołę średnią – do starostwa powiatowego - poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

09.03.2022

Będzie wsparcie dla OSP, które przekazały sprzęt na Ukrainę

Samorząd terytorialny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 30 mln zł na wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które przekazały sprzęt ratowniczy na Ukrainę. Naborem wniosków zajmą się z wojewódzkie fundusze ochrony i środowiska w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych".

09.03.2022

TK nie wydał wyroku w sprawie ograniczenia dziedziczenia roszczenia o zachowek

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Trybunał Konstytucyjny odroczył w środę bez podania terminu rozprawę w sprawie ograniczenia dziedziczenia prawa o zachowek. Uznania tego przepisu za niekonstytucyjny chcą dwie kobiety, którym sąd odmówił prawa do dziedziczenia tego roszczenia. Przedstawiciele Prokuratora Generalnego i Sejmu wnieśli o uznanie zaskarżonego przepisu za zgodnego z konstytucją.

09.03.2022

Specustawa ułatwi zatrudnianie Ukraińców i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej

Prawo pracy Małe i średnie firmy

W wyniku wojny w Ukrainie, obywatele tego kraju zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i pracy. Wielu z nich znalazło schronienie na terytorium naszego kraju. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, aby ułatwić społeczności ukraińskiej m.in. podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej. Pisze o tym radca prawny Adam Domagała.

09.03.2022

ZUS: Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

Pierwsze zwaloryzowane w marcu 2022 roku świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o około 14,7 mld zł.

09.03.2022

Rząd szykuje zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Prawo karne Prawnicy Ordynacja

W drugim kwartale 2022 roku rząd planuje przyjąć zmiany dotyczące czynnego żalu i wydłużenia okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych. Chodzi też o zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych. Za zmiany odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Projektowane rozwiązania mają na celu m.in. redukcję szarej strefy.

09.03.2022

W 2022 roku ryczałt dla szpitali na nowych zasadach

Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w 2022 roku dla 583 szpitali z sieci. Za jego sprawą zniknie współczynnik korygujący w związku z osiągnięciem określonego poziomu realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

09.03.2022

Będzie nowy wzór prawa do wykonywania zawodu farmaceuty

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia ma w planach zmianę wzoru prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Został opublikowany projekt noweli rozporządzenia w tej sprawie. Obowiązek posiadania nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu” obejmie około 36 tys. farmaceutów.

09.03.2022

Niemiecka prokuratura z Hanoweru oskarża Gerharda Schroedera

Prokuratura w Hanowerze złożyła wniosek o postawienie w stan oskarżenia Gerharda Schroedera, byłego kanclerza Niemiec - pisze "Badische Neueste Nachrichten". Akta sprawy po weryfikacji przekazano prokuratorowi generalnemu w Karlsruhe - potwierdziła rzeczniczka prokuratury z Hanoweru.

09.03.2022

Rutynowo, bez ustalenia przyczyn - Polska ma nadal problem z przemocą domową

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kończą się uzgodnienia w sprawie projektu rozszerzającego narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. Tymczasem z badania Fundacji Court Watch wynika, że takie przypadki są traktowane w Polsce rutynowo, bez pochylenia się nad przyczynami, a pokrzywdzeni np. na sali sądowej spotykają swojego oprawcę, co dodatkowo pogłębia ich traumę i prowadzi do powtórnej wiktymizacji.

09.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na korzystne oferty polskich banków

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.

09.03.2022

Zapisanie ukraińskiego ucznia łatwe, gorzej ze znalezieniem nauczyciela

Zarządzanie oświatą Ukraina

Dziś w Polsce w wieku szkolnym jest ponad 500 tys. dzieci ukraińskich uchodźców, na ten moment do szkół w Polsce zapisało się 11, 5 tys. - poinformował w środę w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W tym tygodniu parlament zakończyć ma prace nad specustawą, która ma zapewnić systemową pomoc Ukraińcom, nie wiadomo jednak, czy będzie ona wystarczająca.

09.03.2022

Wojna w Ukrainie kolejną zachętą do rozwijania pracy zdalnej

Prawo pracy Prawo unijne

Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.

09.03.2022

Mieszkania dla Ukraińców w halach targowych czy biurach - bez formalności

Administracja publiczna Budownictwo Ukraina

Adaptacja obiektów niemieszkalnych, takich jak m.in. hale wystawiennicze, biura czy obiekty sportowe na tymczasowe schronienie uchodźców, nie wymaga przeprowadzenia procedur budowlanych - uznał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Część prawników uważa, że to dobra decyzja, bo w kryzysie uchodźczym dodatkowe formalności stanowią utrudnienie. Inni, że naraża to bezpieczeństwo lokowanych w nich osób i wymaga regulacji w specustawie.

09.03.2022

Przy okazji specustawy rząd wprowadził polecenia do ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Do projektu specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy rząd wrzucił przepisy o zarządzaniu kryzysowym, dające premierowi możliwość wydawania poleceń jednostkom samorządu terytorialnego. Mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Przepis ten niepokoi samorządy, bo obawiają się, że nawet gdy minie kryzys uchodźczy, przepis może być wykorzystywany w każdej innej sytuacji.

09.03.2022

Firmy wspierają ukraińskich pracowników - nie wiedzą jednak, co z podatkiem

PIT Rachunkowość Ukraina

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.

09.03.2022

Rząd musi zafundować lekarzom z Ukrainy naukę języka polskiego

Zawody medyczne Ukraina

W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.

09.03.2022

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani przez prezydenta

Prawnicy

Prezydent Andrzej Duda 8 marca 2022 r. powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego cztery osoby. Trzy z nich zasiądą w Izbie Cywilnej, w której jest najwięcej wakatów. Są to: sędzia Maciej Kowalski, adwokat Mariusz Andrzej Załucki i prof. Krzysztof Wesołowski. Jedna osoba, prof. Elżbieta Karska będzie orzekać w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

08.03.2022