Profesor Marian Zembala nowym ministrem zdrowia

Profesor Marian Zembala, lekarz, kardiochirurg, transplantolog i kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu został nowym ministrem...

16.06.2015

ONZ nie ma instrumentów do walki z ociepleniem klimatu

Środowisko

ONZ i inne instytucje nie mają instrumentów do walki z globalnymi wyzwaniami świata począwszy od zmiany klimatu, przez przemoc w państwach o niestabilnej sytuacji po kryzysy w światowej gospodarce -...

16.06.2015

Jak zarządzać delegowaniem pracowników za granicę?

Ekspatriacja w Polsce we współczesnym znaczeniu ma tak długą historię jak gospodarka wolnorynkowa. W ostatnich 10 latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby osób delegowanych do i z Polski. Pomimo...

16.06.2015

Powołano Radę ds. Taryfikacji

Powołana została Rada do spraw Taryfikacji, działająca przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady powołuje minister...

16.06.2015

Nie będzie kary za hałas na szkolnym boisku

Sąd oddalił pozew kobiety, która skarżyła się na hałas z boiska w Krapkowicach (Opolskie). Sąd wziął pod uwagę, że sprawą ostatecznie zajęły się szkoła i gmina.

16.06.2015

Coraz bliżej do nowej koalicji w śląskim sejmiku

Samorząd terytorialny

Rada regionalna śląskiej Platformy Obywatelskiej zgodziła się w poniedziałek wieczorem na zawarcie umowy koalicyjnej z Ruchem Autonomii Śląska (RAŚ). Analogiczną decyzję podjął późnym wieczorem...

16.06.2015

Nie można ograniczać roli SIP

BHP

W tym roku minęło 65 lat od powstania w Polsce Społecznej Inspekcji Pracy. Koordynatorzy SIP działający w regionach i branżach Związku spotkali się w Gdańsku, żeby rozmawiać o losach ustawy o SIP,...

16.06.2015