Prof. Irena Lipowicz spotkała się ze studentami odbywającymi praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkania praktykantów z RPO odbywają się co miesiąc i pozwalają ich uczestnikom na przedstawienie swoich opinii i sugestii na temat działalności Biura. Są także okazją do omówienia sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i ich planów związanych z pracą zawodową.

Przeczytaj także: RPO: ustawowa definicja "młodego naukowca" bywa krzywdząca >>>
Przeczytaj także: Trzy kolejne uczelnie zyskały prawo do kształcenia lekarzy >>>

Praktykanci biorą czynny udział w pracach zespołów: przygotowują materiały pomocne w opracowywaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy wystąpień generalnych, uczestniczą w tworzeniu odpowiedzi na indywidualne skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pomagają w organizacji konferencji i seminariów.

Przeczytaj także: Polscy humaniści z wnioskiem u RPO >>>


Szczegóły dotyczące odbywania praktyk studenckich pod adresem: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/praktyki-studenckie
www.rp.gov.pl