Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja z 26 czerwca 2014 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła brzmienie art. 5 ust. 5 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który to przepis stanowi upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego wzory formularzy NIP.

Rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1665) określa więc nowe wzory NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz NIP-8.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 listopada 2014 r. (Dz. U., poz. 1666), formularze te, od 1 grudnia 2014 r., zgłoszenia te mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.