Przedsiębiorcy mieli ponad 2,1 mld zł nadpłaty w składce zdrowotnej za 2022 r.

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciły w 2022 roku ponad 19,1 mld zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o ponad 2 mld zł więcej niż się państwu należało. Byli jednak i tacy, którzy musieli składkę dopłacić – w sumie prawie 1 mld zł. Prawnicy są zgodni: w czasie największej inflacji państwo zabrało ludziom pieniądze. I podkreślają, że same liczby przemawiają za zmianą konstrukcji składki zdrowotnej.

03.10.2023

Poprawa przez psucie, czyli nowe standardy kształcenia lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zajęcia kliniczne na studiach lekarskich będą mogły odbywać się w wieloosobowych grupach. Na szóstym roku studiów będą to grupy nawet ośmioosobowe. Tymczasem obecnie na ostatnim roku studiów, standardem są zajęcia kliniczne, z udziałem zaledwie dwóch studentów, a na wcześniejszych latach - grupy są maksymalnie sześcioosobowe. Według resortu zdrowia nowy standard kształcenia lekarzy podniesie jego jakość. Zdaniem lekarzy, to dostosowanie przepisów do degradacji kształcenia.

03.10.2023

Nie wszystko złoto co się świeci - z ugody frankowicza z bankiem też jest wyjście

Wymiar sprawiedliwości

Frankowicze, w większości przypadków, wygrywają w sądach z bankami, a dodatkowo TSUE w kolejnych wyrokach staje po ich stronie. Nic więc dziwnego, że banki, chcąc minimalizować ewentualne straty i kolejne pozwy, oferują kredytobiorcom ugody. Część osób, która już je zawarła, zastanawia się jednak, czy z zawartego porozumienia można się wycofać. Prawnicy podkreślają, że szanse na podważenie są, choć droga nie jest najprostsza.

03.10.2023

Zdawalność egzaminów na aplikacje wraca do normy

Resort sprawiedliwości ogłosił wstępne wyniki egzaminów na aplikacje - w tym roku zdającym poszło dużo lepiej niż w 2022 r., zdawalność wyniosła ok. 60 proc. Przyszli radcowie minimalnie lepiej poradzili sobie z egzaminem niż przyszli adwokaci, różnica wyniosła 1 pkt. proc. Jeżeli chodzi o wszystkich zdających egzaminy wstępne, to najwyższą zdawalność odnotowało na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą - wyniosła tam 87 proc.

03.10.2023

Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.

03.10.2023

Trudniej będzie skorzystać z ulgi na ekspansję

CIT PIT

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi prowzrostowej odliczą tylko wydatki związane z uczestnictwem pracowników w targach: biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia. Nie odliczą natomiast kosztów wynagrodzeń. Konieczne będzie też prowadzenie ewidencji, z której ma wynikać, że poniesione koszty doprowadziły do zwiększenia przychodów ze sprzedaży konkretnych produktów, a nie do zwiększenia przychodów ogółem - wynika z projektu objaśnień resortu finansów.

03.10.2023

MF: Wzrost płac w prokuraturach i sądach zgodny z możliwościami - o 12,3 proc.

Prokuratura

Planowany wzrost płac dla pracowników prokuratur i sądów o 12,3 proc. w 2024 r. uwzględnia m.in. ograniczenia zawarte w przepisach prawa krajowego i unijnego, obejmujące choćby maksymalny limit wydatków budżetu państwa - pisze do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Związkowcy postulują 20 proc. podwyżki jeszcze w tym roku i kolejne 24 proc. od stycznia 2024 r.

03.10.2023

MEiN: Pensje nauczycieli rosną od 2015 r., a będzie tylko lepiej

Zarządzanie oświatą

Od 2015 r. do chwili obecnej systematycznie wzrasta wynagrodzenie nauczycieli, odpowiednio do możliwości budżetowych państwa. W tym czasie płace młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole wzrosły o 76 proc., pozostałych nauczycieli o 47 proc. - uważa resort edukacji. Chwali się też reformą dotyczącą awansu zawodowego pedagogów.

03.10.2023

1,5 mld złotych dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku

PIT

W 2023 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały 1 mld 530 mln zł wsparcia. To 416 mln zł więcej niż w poprzednim roku - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Pieniądze z 1,5 proc. podatku zdecydowało się przekazać 12,7 mln podatników. Średnia kwota przekazana fundacjom i stowarzyszeniom wyniosła 121 zł.

02.10.2023

TSUE: Wydalenie obywatela z kraju możliwe na podstawie dyrektywy powrotowej

Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził właśnie, że dyrektywa powrotowa ma zastosowanie do każdego obywatela państwa trzeciego, który wjechał na terytorium państwa członkowskiego, nie spełniając warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy zainteresowany wjechał na to terytorium

02.10.2023

Coraz więcej uczniów korzysta z edukacji domowej

Zarządzanie oświatą

W polskich szkołach brakuje niemal 2,3 tys. psychologów, co stanowi ponad 27 proc. wszystkich przewidzianych dla nich etatów. W placówkach wiejskich i w małych miejscowościach sytuacja jest jeszcze trudniejsza - wynika z danych Fundacji Grow Space. Według danych z 2018 r. ponad 2/5 ankietowanych uczniów odczuwało duży lub bardzo duży poziom stresu szkolnego, stąd poszukiwanie alternatyw jak edukacja domowa.

02.10.2023

Ostatni dzień zgłoszeń dowozu do lokalu wyborczego. Zainteresowanie nikłe

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawność

W poniedziałek, 2 października, upływa termin, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do dziś mogą oni także zgłosić do gmin chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zainteresowanie dowozem jest małe. Urzędnicy nie są zaskoczeni.

02.10.2023

Od nowego roku akademickiego uczelnie mogą podnosić opłaty za studia

Szkolnictwo wyższe

Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. Zmiany dotyczące opłat obejmą też postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, nie będzie ponosiła kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wyłącznie wówczas, gdy podmiot doktoryzujący będzie tożsamy z podmiotem, w którym ukończyła ona to kształcenie.

02.10.2023

Są programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Zawody medyczne

Szczepienie i badanie kwalifikacyjne do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, wykonywanie wybranych badań diagnostycznych oraz interpretacja wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii - na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez ministra zdrowia.

02.10.2023

DLA Piper: Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper. Główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.

02.10.2023

Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

Dla studenta

Ponad 350 uczelni i ponad 1,2 mln studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada dodatkowe środki na subwencję dla uczelni i umiędzynarodowienie polskiej nauki. Większa liczba studentów będzie mogła otrzymać stypendia socjalne, trwa też nabór wniosków na 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

02.10.2023

Przepis nakazujący przywrócenie pracownika do pracy - do pilnej zmiany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Prawnicy nie pozostawiają suchej nitki na obowiązującym od 22 września 2023 r. przepisie, na podstawie którego sąd może w drodze zabezpieczenia zobowiązać pracodawcę do przywrócenia zwolnionego z pracy pracownika, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówią wprost: to wyrok sądu będzie tworzył stosunek pracy. Przy czym nie wiadomo, czy ma to być nowa umowa, a jeśli tak, to jaka. Pracodawcy twierdzą, że ustawodawca przerzuca na nich koszty toczących się latami procesów sądowych, zamiast podjąć działania zmierzające do ich przyśpieszenia.

02.10.2023

Kombinowanie, czyli kredyt 2 proc. za wszelką cenę

Banki Kredyty

Z rządowego programu chcą skorzystać nie tylko ci, którzy planują kupić pierwsze mieszkanie. Dwójka singli składa np. dwa wnioski kredytowe, kupuje dwa mieszkania. Do jednego chce się wprowadzić, a drugie wynająć i spłacać dzięki niemu dwa kredyty. Rodzice budują historię kredytową dzieciom, a deweloperzy wrzucają w osobne umowy koszty przekraczające "ustawową" cenę lokalu. W ustawie brakuje mechanizmu kontroli - wskazują prawnicy.

02.10.2023

Za jazdę po pijanemu wyższa kara, ale utrata auta dopiero za pół roku

Wymiar sprawiedliwości

Marzec przyszłego roku, październik bieżącego i ponownie marzec przyszłego - daty wejście w życie zmian dotyczących przepadku auta pijanego kierowcy zmieniły się w ostatnich miesiącach trzykrotnie. Wiadomo, że od 1 października z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności wzrosło zagrożenie m.in. za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środki odurzających. Pijany kierowca będzie mógł stracić auto dopiero od 14 marca 2024 r.

02.10.2023

Deklaracja maturalna z nadmiarowym wymogiem

Zarządzanie oświatą

Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r., muszą obowiązkowo złożyć wstępną deklarację maturalną - jako że w tym roku ostatni dzień września przypadł w sobotę, mają to zrobić do poniedziałku. Deklarację można złożyć za pośrednictwem systemu online. Trzeba w niej zawrzeć zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych, co budzi wątpliwości ekspertów.

02.10.2023