W Radomiu otwarto nowoczesne centrum onkologii

W Radomiu powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych w Polsce. Radomskie Centrum Onkologii, będące placówką niepubliczną, posiada specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia...

14.06.2016

Rodzina 500 plus: wiadomo gdzie wydano najwięcej decyzji

Samorząd terytorialny

W województwie świętokrzyskim wydano dotychczas najwięcej decyzji dotyczących programu Rodzina 500 plus w stosunku do liczby złożonych wniosków (77 proc.). Z kolei najmniejszy współczynnik (wynoszący...

14.06.2016

Pielęgniarki to prawie wyłącznie kobiety

Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 282.522 osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Liczba kobiet w tym gronie...

14.06.2016

Wybrani przez PiS sędziowie TK orzekają i kontestują

Dwoje sędziów, Piotr Pszczółkowski i Julia Przyłębska, złożyli zdania odrębne od wydanego we wtorek wyroku. Jak mówili, w tej sprawie TK powinien orzekać w składzie siedmiu, a nie pięciu sędziów....

14.06.2016

"Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia"

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: reform...

14.06.2016

Ochrona środowiska z coraz ważniejszą rolą w biznesie

Środowisko

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa wpływa na wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Przedstawiciele biznesu muszą liczyć się dziś z coraz surowszymi...

14.06.2016

Lewiatan: zaczyna brakować chętnych do pracy

Na rynku pracy utrzymuje się optymizm pracowników, a pracodawcy choć chcą zwiększaćzatrudnienie, zaczynają już odczuwać problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów dopracy, a nawet w ogóle...

14.06.2016