Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych finansowo-księgowych za rok 2015, niezbędnych w celu ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych. 

Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 16 lutego 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]