Decyzja dotyczy następujących serii produktu: 011116, data ważności: 11.2018 oraz numer serii: 011116, data ważności: 11.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Polfarmex S.A.

28 lutego 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Flucorta. Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzoną niezgodnością w zakresie daty ważności, podaną na opakowaniu zewnętrznym.

Dla serii 011116 właściwą datą ważności jest data: 11.2018, natomiast na części opakowań zewnętrznych widnieje błędna data ważności: 11.2016.

Mając to na uwadze Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl