W oparciu o wstępną ocenę dostępnych danych, EMA poinformowała, że lek Uptravi może być w dalszym ciągu stosowany zarówno przez pacjentów już poddawanych terapii jak i rozpoczynających leczenie, jednakże podawanie go musi odbywać się zgodnie z danymi zawartymi w drukach informacyjnych.

Agencja zaleca także, aby w czasie trwającej oceny lekarze przepisujący lek Uptravi dokładnie przestrzegali zaleceń i środków ostrożności zawartych w drukach informacyjnych.

Według EMA pacjenci przyjmujący Uptravi mogą kontynuować leczenie, przestrzegając zaleceń lekarzy. Natomiast pacjentom, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące leczenia, zaleca się konsultację w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą.

Więcej informacji na temat leku znajduje się w komunikacie Europejskiej Agencji Leków i jego tłumaczeniu, opublikowanych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Źródło: www.urpl.gov.pl