Uzyskanie modyfikacji decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego umożliwiło przejście do II etapu przetargu. Przyszły wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów.

Jednojezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 - węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zadeklarują również czas realizacji inwestycji (od 34 do 37 miesięcy - nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz ewentualne wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat. Te kryteria będą uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5%, czas, 5% gwarancja, 90% cena). Umowę z wykonawcą GDDKiA planuje podpisać w IV kwartale 2017 r.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 28.02.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami