Kompendium zawiera zbiór informacji i pojęć opisujących procesy zachodzące w atmosferze. Można w nim znaleźć informacje o źródłach emisji pyłu pierwotnego jak i jego prekursorów, procesach tworzenia się pyłu zawieszonego i jego przemianach w atmosferze, aerozolach biologicznych, jak i warunkach atmosferycznych sprzyjających tworzeniu się sytuacji smogowych. Zawiera również informacje o wpływie pyłu zawieszonego na środowisko, w tym na zdrowie ludzi i klimat, a także obszerną informację na temat metod monitorowania pyłu zawieszonego w atmosferze i systemu ocen jakości powietrza w Polsce. Bardzo istotnym fragmentem jest również część, w której zawarto informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce przez pył zawieszony i składniki zawarte w tym pyle.

Kompendium dostępne jest do pobrania pod adresem powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/publications.

Na tej samej stronie znajdują się także inne opracowania, raporty i analizy dotyczące jakości powietrza przygotowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z 28.02.2017 r.