NIK: Drogi sprzęt medyczny marnuje się w szpitalach

Finansowanie zdrowia

Szpitale nie wykorzystują nowoczesnego sprzętu medycznego, bo źle planują zakupy, brakuje im kadry, ale także nie mają umów z NFZ lub koszty użycia przekraczają kwoty, jakie wypłaca Fundusz. To główne tezy z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła 17 podmiotów leczniczych mających nas stanie 307 wysokospecjalistycznych urządzeń o wartości ponad 1 mld zł. MZ jednak nie widzi problemu.

31.05.2022

Kontrolerów żywności wielu, a czasem kontroli nie ma

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kontrolę żywności sprawuje w Polsce kilka państwowych organów, problemem jest już np. samo ustalenie, która z kilku inspekcji i w jakim zakresie powinna nadzorować danego przedsiębiorcę - stwierdza RPO. I zauważa, że w efekcie podlega on różnym kontrolom i mogą być na niego nałożone dwie niezależne sankcje. Ale mogą być i takie obszary jego działalności, których kontrola nie obejmie.

31.05.2022

RPD: Polskie dzieci i rodziny zdały egzamin z pomocy dla dzieci ukraińskich

Zarządzanie oświatą

Polskie społeczeństwo poradziło sobie z wyzwaniem przyjęcia uchodźców z Ukrainy. - Widzę, że polskie dzieci, polska młodzież, polska rodzina zdały egzamin właśnie z wrażliwości, z człowieczeństwa. Te polskie serca cały czas są otwarte na pomoc dla dzieci ukraińskich – ocenił rzecznik praw dziecka.

31.05.2022

Do apteki i przychodni nadal w maseczce, nawet latem

Koronawirus

Maseczki w aptekach i przychodniach nadal obowiązkowe - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłużyło dotychczasowe, obowiązujące do wtorku 31 maja, obostrzenia covidowe. Maseczek nie trzeba nosić w innych miejscach publicznych, jak sklepy czy komunikacja miejska, są tam jedynie rekomendowane.

31.05.2022

Małpia ospa jest już w Polsce oficjalnie chorobą zakaźną

Opieka zdrowotna

Jeśli ktoś w Polsce miał styczność z wirusem małpiej ospy lub zachorował, nie może być obowiązkowo objęty hospitalizacją, izolacją czy kwarantanną. Wywołana nim choroba nie figuruje bowiem w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. By to zmienić minister zdrowia wydał rozporządzenia, które sprawią, że zarażeni będą pod kontrolą.

31.05.2022

Senat chce wyrównania stawek adwokackich z urzędu z rynkowymi

Prawnicy

Radcowie prawni i adwokaci udzielając pomocy prawnej z urzędu i z wyboru, za te same czynności zastępstwa procesowego powinni otrzymywać wynagrodzenie według jednakowych reguł i tej samej wysokości - uważają senatorowie, rzecznik praw obywatelskich oraz prawnicy, a także Trybunał Konstytucyjny. Innego zdania jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie chce poprzeć projektu senackiego.

31.05.2022

Konserwatywna rada humanistyki zdecyduje o finansowaniu projektów

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki powołał Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – będzie rekomendowała, które projekty z tej dziedziny nauki finansować. W jej skład wchodzą naukowcy z uczelni publicznych i niepublicznych. Skład oceniany jest różnie - zwraca się uwagę m.in. na pewną przewagę naukowców z Lublina i Torunia i generalnie dość konserwatywny przechył.

31.05.2022

Nowe zadania dla psychologów i pedagogów specjalnych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Do konsultacji społecznych skierowano projekty rozporządzeń dotyczące udzielania przez pedagogów specjalnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Chodzi o dostosowanie przepisów do znowelizowanej Karty Nauczyciela, dotyczącej etatów specjalistów.

31.05.2022

Samorządy chcą zmian w projekcie ustawy pomocowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Samorządowcy postulują, by w procedowanej w Sejmie tzw. ustawie pomocowej dla obywateli Ukrainy rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą stosować uproszczoną procedurę adaptacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej w obiekty mieszkalne dla uchodźców. Chcą też, by kursami językowymi objąć inne zawody medyczne, oraz bardziej precyzyjnych zapisów o klubach dla dzieci z Ukrainy.

31.05.2022

System kaucyjny wciąż się wykuwa, jego ostateczny kształt to wielka niewiadoma

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Stworzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w Polsce idzie jak po grudzie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zasypane uwagami i pracuje nad nową wersją ustawy. Przedsiębiorcy liczą, że uwzględni chociaż część ich propozycji. Zastrzeżeń jest wiele. Większości nie podoba się propozycja wprowadzenia kilku podmiotów odpowiedzialnych za system. 

31.05.2022

Sędzia Żurek będzie miał 21. dyscyplinarkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek podał nieprawdziwą datę wydania 64 orzeczeń - twierdzi krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów. I stawia mu kolejne zarzuty dyscyplinarne. Według sędziego Żurka, który zaprzecza zarzutom i podkreśla, że nigdy nie dopuścił się żadnego fałszowania orzeczeń, to już 21. postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu.

30.05.2022

Poznański uniwersytet ma politykę antydyskryminacyjną

Szkolnictwo wyższe

Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska poinformowała na konferencji prasowej, że senat uczelni pozytywnie zaopiniował w poniedziałek „Politykę równościową i antydyskryminacyjną”. Za projektem oddano 45 głosów, przeciw trzy, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

30.05.2022

Większość bezwzględna nie może stać się większością kwalifikowaną

Samorząd terytorialny

Bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy jest pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ustawowej liczby radnych. Zasadę 50 procent plus 1 głos można stosować jako techniczną wskazówkę co do sposobu ustalania większości, ale tylko w przypadkach parzystej liczby ważnie oddanych głosów.

30.05.2022

Do końca maja wnioski o dodatek żłobkowy

Pomoc społeczna

Tylko do końca maja mają czas rodzice na wysłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o tzw. żłobkowe, jeśli chcą dostać wyrównanie od stycznia. W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ZUS przelał na konta placówek już ponad 86 mln złotych.

30.05.2022

Lekarz rodzinny zleci więcej badań

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt rozporządzenia określającego dodatkowe badania, które będzie można wykonać w przychodni rodzinnej. Wśród nich jest m.in. kwas foliowy, witamina B12, a także diagnostyka w kierunku Helicobakter Pylori. Te badania będą wykonywanie z budżetu powierzonego dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.

30.05.2022

Stowarzyszenia sędziowskie apelują do KE o wsparcie przywrócenia praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd nie wykonał wyroków TSUE i ETPC dotyczących KRS, zaś proponowana przez Prezydenta RP i procedowana w parlamencie nowela ustawy o Sądzie Najwyższym nie rozwiązuje problemu Rady - piszą stowarzyszenia sędziowskie do przewodniczących KE, PE oraz LIBE. Apelują o zainicjowanie postępowania przeciwnaruszeniowego przed TSUE, w celu wyegzekwowania europejskich standardów wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

30.05.2022

Od 1 września w szkołach nawet 400 tys. dzieci z Ukrainy

Zarządzanie oświatą

Od 1 września naukę w polskich szkołach może rozpocząć nawet 400 tys. dzieci z Ukrainy - zapowiedział w poniedziałek wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Dodał, że egzamin ósmoklasisty pokazał, że nie wszystkie dzieci z Ukrainy wiążą swoją przyszłość z polskim systemem oświaty.

30.05.2022

Raport: Mikroagresja i wypalenie zawodowe problemem pracujących kobiet

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy. 40 proc. respondentek, które chcą zmienić pracę, jako powód podaje wypalenie zawodowe. Takie informacje przynosi najnowszy raport z globalnego badania przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz więcej kobiet aktywnie poszukuje pracy i chce ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.

30.05.2022

Auchan i Carrefour na celowniku UOKiK - zastrzeżenia budzą niektóre opłaty

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające w stosunku do spółki Carrefour i Auchan Polska. Chce sprawdzić, czy wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Jego zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów.

30.05.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej skarży na adwokata Wawrykiewicza, bo nie wstawał podczas posiedzenia

Prawnicy

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Adam Roch zawiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez adwokata Wawrykiewicza uczestniczącego jako obrońca w posiedzeniu Sądu Najwyższego 26 maja br. w sprawie obwinionego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna.

30.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski