Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.

29.07.2021

Będzie dodatkowe wsparcie dla firm z branż mocno dotkniętych skutkami COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Zwolnienie z ZUS Jednorazowe postojowe

Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

29.07.2021

Wypadek przy pracy musi się charakteryzować konkretnymi cechami

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Elementy te muszą wystąpić łącznie. Jeśli zabraknie...

29.07.2021

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nadal bywają ryzykowne

Rynek i konsument Finanse

Wydawało się, że problemy z polisolokatami należą do przeszłości, niestety - temat wraca jak bumerang. W niektórych umowach dotyczących produktów opartych na funduszach inwestycyjnych zamkniętych zredukowane są wykupy, co uniemożliwia klientom odzyskanie nawet części wpłaconego na umowę kapitału.

29.07.2021

Uprawnienia pokrzywdzonego przez nieletniego sprawcę - wciąż za małe

Resort sprawiedliwości chce zadbać o prawa pokrzywdzonych w sprawach, w których sprawcą są nieletni. Choć zmiany zmierzają w dobrą stronę, nie zlikwidują wszystkich problemów w tym zakresie. Pokrzywdzony wciąż nie będzie mógł być stroną, a co za tym idzie, nie będzie mógł w pełni zadbać o swoje interesy.

29.07.2021

W sądach pracy papier wciąż górą

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Coraz częściej sądy powszechne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy odstępują od elektronicznych doręczeń. Wszystko dlatego, że system ma wiele błędów i jest uciążliwy dla pełnomocników, którzy zasypują sądy pytaniami. Zdaniem ekspertów, najpóźniej w ciągu kilku tygodni przepisy będą musiały zostać zmienione.

29.07.2021

Lekarze potrzebują asystentów, najpilniej - chirurdzy

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.

29.07.2021

MRPiT ma nową wersję projektu w sprawie pracy zdalnej

Prawo pracy

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – proponuje resort pracy. Nowa wersja projektu ma kilka zmian, którym warto się przyjrzeć.

28.07.2021

500 zł za przemieszczanie się bez uzasadnienia i bez maseczki. Następna "covidowa" kasacja RPO

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Nie wolno ukarać osoby, która naruszyła w kwietniu ubr. zakaz przemieszczania się z przyczyny innej, niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz nie stosującej się do obowiązku zakrywania ust i nosa - tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Po raz kolejny wystąpił z kasacją w tej sprawie.

28.07.2021

Przedsiębiorcy są za przywilejami dla zaszczepionych, rząd wciąż myśli

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Jesienią można spodziewać się czwartej fali pandemii COVID-19. Kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia. Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów, które pozwolą ochronić przed lockdownem - poprzez uprzywilejowanie zaszczepionych. Rząd analizuje wszystkie scenariusze, ale nie podejmuje jeszcze decyzji.

28.07.2021

Polski Ład: Będzie specjalna ulga, ale tylko dla pracowników

PIT Rachunkowość Polski Ład

Projekt Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Z odliczenia nie skorzystają jednak osoby na umowach zlecenia i o dzieło. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie. Do przychodów nie będą wliczane kwoty objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodów.

28.07.2021

Badanie: Pandemia katalizatorem zmian dla Polaków

Rynek Prawo pracy Koronawirus

Wywołane pandemią zawirowania na rynku pracy odbiły się na życiu prywatnym wielu pracowników. Co drugi Polak rozważał w trakcie ostatniego roku zmianę pracodawcy, a co piąty przyznaje, że z powodu pandemii jego wynagrodzenie zostało obniżone – wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.

28.07.2021

Komisja: Trzeba surowiej karać pedofilów i nie umarzać postępowań

Prawo karne

Z raportu Państwowej Komisji d.s. Pedofilii wynika, że co trzeci sprawca przestępstw seksualnych wobec dzieci należy do rodziny. Komisja postuluje m.in. surowsze traktowanie pedofilów i wprowadzenie nowych typów przestępstw - m.in. wykorzystania dziecka wyłącznie za pośrednictwem internetu. Wskazuje, że w takich sprawach powinien istnieć zakaz warunkowego umorzenia postępowania i zawieszenia kary oraz zniesienie zatarcia skazania i przedawnienia.

28.07.2021

UOKiK: Operatorzy komórkowi nie mogą narzucać płatnych usług dodatkowych

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Operator telefonii komórkowej, przedłużając lub zawierając umowę z klientem, musi zapytać, czy zgadza się na włączenie płatnych usług dodatkowych. Nie zawsze tak jest. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Orange Polska i P4 zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

28.07.2021

KPH uruchamia Program Ochrony Prawnej. Pomoże również nauczycielom

Zarządzanie oświatą

Nowa inicjatywa jest adresowana do osób, które stawiają czoła homo- i transfobii, aktywnie działając na rzecz społeczności LGBT+. Celem Programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej tak, by osoby walczące o równość nie musiały samodzielnie mierzyć się z narastającymi represjami prawnymi, wynikającymi z ich aktywności.

28.07.2021

Od 23 lipca sklepiki szkolne mogą składać wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej

Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą

Na kwotę około 300 tys. złotych ZUS zwolnił z opłacania składek przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. W ramach świadczenia postojowego trafiło do takich firm ponad 700 tys. zł składek - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów.

28.07.2021

Praca zdalna: Uregulować trzeba jedynie niezbędne minimum

Prawo pracy

Definicja pracy zdalnej powinna uwzględniać możliwość łączenia takiej pracy z tą w siedzibie zakładu pracy. Zasadą powinno być również łączenie pracy zdalnej co najmniej ze sporadycznymi, ale regularnymi spotkaniami w siedzibie pracodawcy oraz współpracownikami.

28.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski