Projekt e-Gabinet+ na komputery dla POZ - jest już 76 umów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia chce wyposażyć placówki POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnić im aplikację e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Nabór do projektu e-Gabinet+ jest otwarty. Aby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagany wkład własny. Dotąd umowy na wsparcie gabinetu podpisało 76 placówek.

17.10.2022

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli dłużej pozostać w krajach UE i na naszym rynku pracy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Prawo gospodarcze Ukraina

Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dyrektywy o ochronie tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Unii Europejskiej co najmniej do marca 2024 roku. Ochrona tymczasowa, z której korzysta obecnie ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy w Unii, zapewnia wsparcie m.in. w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i europejskiego rynku pracy.

17.10.2022

Śląscy samorządowcy domagają się zmian w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Otrzymywane przez środowiskowe domy samopomocy dofinansowanie z budżetu państwa jest, na obecnym poziomie, niewystarczające. W wielu przypadkach zagraża to płynności placówek - podnoszą samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. W piśmie skierowanym m.in. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej postulują zrównanie dofinansowania środowiskowego domu samopomocy z warsztatami terapii zajęciowej.

17.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022

MF konsultuje projekt ustawy o działalności lombardowej

Doradca podatkowy Finanse

Do 28 października potrwają konsultacje projektu ustawy o działalności lombardowej. Resort finansów prowadzi je wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem nowych przepisów ma być wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów oraz zwiększenie ochrony dla klientów.

17.10.2022

Fiskus niełaskawy dla doradcy podatkowego z informatyczną pasją

PIT Doradca podatkowy Nowe technologie

Czy doradca podatkowy udoskonalający program do elektronicznych rozliczeń swoich klientów może sam skorzystać z ulgi IP Box na swój wynalazek? Trwa w tej sprawie ping-pong między pomysłową doradczynią a fiskusem. Sporem tym zajmował się już NSA, ale nie zakończyło to sprawy.

17.10.2022

Skierowanie "pilne" tylko w teorii - pacjent i tak musi odczekać swoje

Pacjent Opieka zdrowotna

Skierowania do specjalisty ze wskazaniem „pilne” nie wszędzie są respektowane. I choć jest to działanie niezgodne z prawem, jest na nie ciche przyzwolenie. NFZ przyznaje, że świadczy to o nieprawidłowym zarządzaniu kolejnością udzielania świadczeń, ale widoków na zmianę tej sytuacji nie ma. Pacjenci kierują skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.

17.10.2022

Kuratorzy sądowi chcą dodatku z tytułu uciążliwości pracy w terenie

Wymiar sprawiedliwości

Praca kuratora sądowego jest stresująca, niebezpieczna, wiąże się z różnego rodzaju uciążliwościami wynikającymi choćby ze środowiska i sytuacji podopiecznych - wskazują od dawna kuratorzy sądowi. Postulują nie tylko, by zapisać w ustawie, że wykonują zawód o szczególnym charakterze, ale chcieliby też dostawać dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 20 proc. wynagrodzenia i 7 proc. dla kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

17.10.2022

Bałagan podatkowy utrudnia firmom podejmowanie decyzji biznesowych

CIT Doradca podatkowy Spółki Polski Ład

W trudnej sytuacji gospodarczej wiele firm szuka pomysłu na restrukturyzację. Decyzji nie da się jednak podjąć bez pomocy doradców podatkowych. Przepisy o prostej spółce akcyjnej, ryczałtowym albo tzw. estońskim CIT są pełne pułapek i wyjątków od wyjątków. Polski Ład nie jest tu jedynym problemem. Jednej, najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu, właściwie nie da się już wskazać.

17.10.2022

Pacjenci unikają kwarantanny, choć od wielu miesięcy takiego obowiązku nie ma

Koronawirus

Osoby z objawami wskazującymi na zakażenie Covid-19, zaobserwowanymi u siebie lub u swoich dzieci odwołują wizyty lekarskie. Nie chcą robić testu w poradniach POZ, bo obawiają się izolacji i objęcia rodziny kwarantanną. Nie wiedzą, że obowiązek pozostawania w domu po wykryciu koronawirusa zniesiono już w marcu 2022 roku - zauważają lekarze.

15.10.2022

Od nowego roku więcej pracy dla powiatów przy obsłudze systemu SOW

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 stycznia 2023 r. powiaty będą miały obowiązek sprawozdawczości elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprowadzi się to do konieczności ręcznego wpisywania do systemu wszystkich składanych w formie papierowej wniosków o pomoc z PFRON. Powiaty alarmują, niektóre z nich będą musiały zatrudnić dodatkowych pracowników, co zwiększy koszty obsługi systemu.

15.10.2022

Złożenie deklaracji nie pozbawia statusu uczestnika PPK

Domowe finanse PPK

Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - w okresie uczestnictwa w PPK - nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem tego programu. Nie oznacza też automatycznego wycofania środków z rachunku. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zobowiązuje jednak pracodawcę do zaprzestania ich naliczania i odprowadzania.

15.10.2022

Odmowa składania zeznań przez najbliższych oskarżonego może pogrążyć sprawę o znęcanie

Wymiar sprawiedliwości

Zdarza się, że w sprawach o znęcanie akt oskarżenia opiera się wyłącznie na zeznaniach osób mu najbliższych i są one uprawnione do skorzystania z prawa do odmowy składania zeznań. Gdy z niego skorzystają, może się okazać, że nie ma innej opcji niż uniewinnienie oskarżonego, choćby wcześniejsze zeznania świadków jednoznacznie wskazywały na fakt popełnienia przestępstwa.

15.10.2022

Rekompensata za ciepło nie dla mieszkańca mikrokawalerki? Ustawa mało precyzyjna

Kilka świeczek, a na wierzchu doniczka – to patent polecany w internecie na dogrzanie mieszkania bez dodatkowych kosztów. Być może przyda się mieszkańcom mikroapartamentów, które nie są w istocie lokalami mieszkalnymi, bo ustawa określająca zasady przyznawania rekompensat za ciepło nie jest w tej kwestii do końca precyzyjna.

15.10.2022

Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję będzie uregulowana

Nowe technologie

Parlament europejski po raz kolejny podejmuje próbę uregulowania odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję. Z jej wykorzystywaniem wiąże się problem odpowiedzialności za szkody. Czy odpowiedzialny może być właściciel mienia, który kupił i zainstalował narzędzie monitorujące, a może jego twórca? Jak wygląda w tym przypadku odpowiedzialność za produkt? Co z sytuacją, gdy samo urządzenie wprowadza dodatkowe ryzyko?

15.10.2022

By w kwietniu zapłacić niższy PIT lub dostać zwrot, trzeba zbierać dokumenty cały rok

Domowe finanse PIT Rachunkowość

W rocznym PIT można odliczyć wydatki m.in. na internet, cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub modernizację ocieplenia domu. W PIT można też odliczyć darowizny przekazane na cele charytatywne - także na rzecz Ukrainy i poszkodowanych wojną Ukraińców. Konieczne jest jednak zebranie odpowiedniej dokumentacji - trzeba o tym myśleć już teraz.

15.10.2022

Gminy będą sprzedawać węgiel. Rząd przyjął ustawę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pozwolić samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Gminy będą kupować węgiel kamienny w cenie 1500 zł brutto za tonę, a sprzedawać po cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę, plus koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

14.10.2022

Mimo wyroku, prezes SO odmawia dopuszczenia sędziego Gąciarka do orzekania

Prawnicy

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie odmówiła dopuszczenia do wykonywania czynności służbowych sędziego Piotra Gąciarka. Sędzia jest odsunięty od odrzekania od roku, z powodu wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Decyzja taka zapadła mimo prawomocnego zabezpieczenia wydanego przez Sąd Pracy dla Warszawy Pragi.

14.10.2022

Zasady kontroli osadzonych muszą być jasne - uwagi RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest uzasadniona kontrola osobista osadzonego przez co najmniej trzech funkcjonariuszy. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich duża liczba funkcjonariuszy potęguje bowiem stres, może prowokować niewłaściwe reakcje kontrolujących oraz być wykorzystywana jako forma zastraszania więźnia. Wątpliwości rzecznika budzi także brak regulacji sprawdzania miejsc intymnych więźniów.

14.10.2022