Eksperci zalecają, jak zmniejszyć ryzyko czerniaka

Czerniak to najbardziej agresywny spośród nowotworów skóry. W ramach trwającego Tygodnia Świadomości Czerniaka eksperci zachęcają więc do przestrzegania siedmiu prostych reguł, które pomogą...

16.05.2017

Etyka i odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Budownictwo

Członkowie centralnych i okręgowych władz Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w siedzibie MIB, żeby dyskutować o odpowiedzialności zawodowej, etyce zawodowej i...

16.05.2017

MON przekazał budynek na potrzeby sądu w Opolu

Opolski sąd otrzymał we wtorek od wojska budynek w byłym kompleksie koszarowym przy ulicy Ozimskiej w Opolu. Będą tam pracować urzędnicy wydziału ksiąg wieczystych i kuratorzy sądowi. W uroczystości...

16.05.2017

Częstochowa walczy z mową nienawiści edukując młodzież

Samorząd terytorialny

Propagowanie zasad porozumiewania się bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści - to założenia projektu Strefa empatii...

16.05.2017