Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące krwiodawstwa w 2017 r. Niestety wynika z niego, że spada liczba krwiodawców w Polsce.

W 2017 r. krew i jej składniki oddały ponad 612 tysiące osób, w tym zdecydowana większość to dawcy honorowi. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (spadek o 1,5%). Zbiorowość krwiodawców stanowiła 2,4 proc. ludności w wieku 18–65 lat. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców.

Najwięcej osób oddaje krew województwie wielkopolskim – 68,7 tys. osób, na Mazowszu – 68,7 tys. dawców i województwie śląskim – 65,5, tys. dawców. Krwiodawcy z tych województw stanowili 33 proc. ogółu wszystkich krwiodawców. Najmniej krwiodawców jest na terenie województwa opolskiego – 13,6 tys. osób

W 2017 r. wyprodukowano ponad 3 miliony jednostek koncentratu krwi i osocza, w tym 1193,5 jednostek koncentratu krwinek czerwonych oraz ponad 1300 jednostek świeżo mrożonego osocza.  

 

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18–65 lat.