Trwały wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa spowoduje w najbliższym czasie niedobór pracowników. By temu zapobiec niezbędna będzie aktywizacja niewykorzystanych zasobów na rynku pracy, w tym osób bezrobotnych, oraz otwarcie się na pracowników cudzoziemskich.

Stosunkowo niska aktywność zawodowa kobiet często spowodowana jest problemem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Rozwiązaniem może być zwiększenie opieki instytucjonalnej oraz rozwój telepracy.

Istnieją także niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie. By je zaktywizować potrzebne są działania ułatwiające nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Wyzwaniem jest też niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. Aby temu zapobiegać należy m.in. wprowadzić zmiany w systemie kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczenia się przez cały okres życia zawodowego - podano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu.

Problemem polskiego rynku pracy jest też zjawisko zatrudnienia na podstawie umów innych niż umowa o pracę, a poczucie braku stabilizacji często przekłada się na odraczanie decyzji o posiadaniu dzieci, co dalej pogłębia zjawisko starzenia się społeczeństwa.

Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, tych które mogą pracować, rząd zamierza przeznaczyć ok. 3 mld zł ze środków PFRON. To niemal połowa całego budżetu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.

 [-OFERTA_HTML-]