Budownictwo z 4 mld zł zaległości na koniec I półrocza

Budownictwo

Przeterminowane zaległości firm budowlanych wobec sektora finansowego i partnerów biznesowych wyniosły na koniec pierwszego półrocza 2017 r. 4,06 mld zł. W ciągu sześciu miesięcy kwota ta wzrosła o...

12.09.2017

Wodór zmienia oblicze motoryzacji

Nowe technologie

Łatwy do uzyskania wodór może być paliwem przyszłości. Taki napęd elektryczny zasilany wodorem w przeciwieństwie do akumulatorów sprawdza się nawet na długich dystansach, ponieważ ładowanie trwa...

12.09.2017

CMS doradzała PKO BP przy dużej emisji obligacji

Rynek

Prawnicy z kancelarii CMS doradzali PKO BP przy nowej emisji obligacji . podporządkowanych. Środki pozyskane z emisji (kwotę 1,7 mld PLN) zostaną przeznaczone na zwiększenie przez Bank kapitału Tier...

12.09.2017

Zgłoszenie do ZUS stało się prostsze!

Ubezpieczenia społeczne

Nowe przepisy ułatwiają początkującym przedsiębiorcom zgłoszenie siebie do ubezpieczeń w ZUS. Zgłoszenie przedsiębiorca może dołączyć zarówno do wniosku sporządzonego elektronicznie, jak i do...

12.09.2017

MON planuje utworzenie strzelnicy w każdym powiecie

Samorząd terytorialny

Od stycznia 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej chce wprowadzić program związany z dofinansowaniem budowy i rewitalizacji strzelnic. Jak podkreśla wiceminister, Michał Dworczyk, resortowi zależy...

12.09.2017