UOKiK obserwuje sytuację na rynku mediów

Relacje między wydawcami prasy a kolporterami, stopień koncentracji drukarni prasowych, a także struktura i stopień koncentracji rynku reklamy - to przedmiot analizy prowadzonej przez Urząd Ochrony...

11.10.2017

Eksperci o zarządzaniu zdrowiem pracowników 50+

Czy przekroczenie magicznego progu 50. roku życia to przełom w życiu– zarówno zawodowym, jak i prywatnym? A może to początek zmian i nowe możliwości? Tematyce zarządzania zdrowiem dojrzałego...

11.10.2017