UE: Impas w pracach nad zmianami w prawie autorskim

Prawo gospodarcze

Zaplanowane na poniedziałek negocjacje krajów UE z PE ws. kontrowersyjnych regulacji dot. prawa autorskiego zostały odwołane. Jak poinformowała rumuńska prezydencja, to skutek tego, że w wieczorem państwa członkowskie nie potrafiły znaleźć kompromisu ws. mandatu do negocjacji.

19.01.2019

Patostreaming - rośnie popularność patologicznych treści w internecie

Prawo karne Nowe technologie

W Polsce w ostatnich latach nasila się w sposób nieznany w innych krajach zjawisko patostreamingu, polegające na pokazywaniu przemocy i wulgarnych treści, niekiedy będących łamaniem prawa, po to, by oglądający to przez internet widzowie płacili nadawcy.

19.01.2019

Prawa zwierząt - są kary i... bariery w sądach i prokuraturach

Wymiar sprawiedliwości

Z roku na rok zwiększa się liczba skazań za znęcanie się nad zwierzętami. Problem w tym, że gros wyroków to nadal kary grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia w zawieszeniu. Coraz częściej składane są zawiadomienia w takich sprawach, jednak musi się zmienić podejście sędziów i prokuratorów. Eksperci wskazują, że minister rolnictwa nie powinien zajmować się ochroną zwierząt.

19.01.2019

Znane z protestów działaczki "Iustitii" odpowiedzą za spóźnione uzasadnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Monika Frąckowiak z Poznania oraz Olimpia Barańska-Małuszek z Gorzowa mają postawione zarzuty dyscyplinarne. Jednak nie za udział w protestach przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, ale głównie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków.

19.01.2019

W szkołach lekcje o mowie nienawiści - Ordo Iuris protestuje

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczniowie wielu szkół, m.in. warszawskich i wrocławskich, dowiedzą się, czym jest mowa nienawiści i jak sobie radzić z tym problemem. Pomysł samorządów nie podoba się części rodziców, których w obronę wzięło Ordo Iuris. Według instytutu to niedopuszczalna indoktrynacja.

19.01.2019

Coraz bliżej zakazu plastikowych sztućców w UE

Pokonany został kolejny etap na drodze do zakazu m.in. plastikowych talerzy, słomek czy patyczków higienicznych. W piątek ambasadorowie krajów UE zatwierdzili porozumienie PE i państw unijnych w sprawie nowych przepisów, które mają ograniczyć ilość plastikowych śmieci trafiających do mórz.

18.01.2019

Ruszyły konsultacje zasad otwierania danych publicznych

Administracja publiczna

Ministerstwo Cyfryzacji chce poznać stanowisko podmiotów zainteresowanych otwieraniem danych. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi mają posłużyć zmianom standardów otwartości, które pozwolą na powszechny i swobodny dostęp do danych oraz ich ponowne wykorzystywanie.

18.01.2019

Kiedy i jak powiadamiać o schematach podatkowych

CIT

Polska jako pierwszy kraj w Europie wdraża obowiązek informowania o schematach podatkowych (poza Wielką Brytanią, gdzie obowiązek ten istnieje od ponad 10 lat, a jest wynikiem wewnętrznych regulacji Zjednoczonego Królestwa). Jest on konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt. Polska czyni to jednak w sposób szerszy, niż jest wymagany przez ustawodawcę unijnego.

18.01.2019

Zmiany w prawie mają ułatwić leczenie psychiatryczne więźniów

Prawo karne Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w prawie, które umożliwią organom państwowym zawnioskowanie do sądu opiekuńczego o skierowanie osoby osadzonej w zakładzie karnym na leczenie ambulatoryjne lub w zakładzie zamkniętym.

18.01.2019

Średnia płaca przekroczyła 5 tys. zł

Prawo pracy

Na koniec 2018 roku przeciętne wynagrodzenie przekroczyło magiczną barierę 5 tys. zł. Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że mimo, iż średnie i duże przedsiębiorstwa wciąż zatrudniają nowych pracowników i znacząco podnoszą płace, to zmiany nie są już tak duże jak przed rokiem.

18.01.2019

MS nie ustępuje - kilometrówki sędziów na podwyżki dla administracji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kierownictwo resortu przyjęło do wiadomości apel KRS by nie antagonizować grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, ale podtrzymuje swój zamiar wykorzystania części funduszu na zwroty za dojazdy i dodatki mieszkaniowe sędziów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.

18.01.2019

MZ analizuje nowe oceny ryzyka zachowań przemocowych

Prawo karne Opieka zdrowotna

Resort pracuje nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Miałoby to dotyczyć osób u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości, lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe.

18.01.2019

Komornicy raczej nie zapłacą VAT - wkrótce interpretacja MF

Wymiar sprawiedliwości VAT

Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.

18.01.2019

Szykuje się spór pomiędzy UKE a operatorami telewizji kablowych

Prawo gospodarcze

Operatorzy telewizji kablowych krytykują projekty decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ułatwiające dostęp do ich infrastruktury w budynkach mieszkalnych innym firmom z tej branży. Twierdzą, że ograniczą one konkurencję. UKE uważa, że większość przedsiębiorców nie udostępnia swoich kabli, dlatego ich klientom trudno zmienić dostawcę usług.

18.01.2019

Problematyczne rozliczanie odsetek w kosztach podatkowych

CIT Rachunkowość

Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA – twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów.

18.01.2019

Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Publiczny transport zbiorowy jest zadaniem własnym samorządów. Pieniędzy na to jednak brakuje, zwłaszcza tam, gdzie ludzi jest mało i prywatnym przewoźnikom nie opłaca się działać. A tymczasem dostępność transportowa wpływa na rozwój gospodarczy i poziom życia mieszkańców.

18.01.2019

Niejasne przepisy utrudnią przyznawanie stypendiów i tytułów

Twórcy nowego prawa o szkolnictwie wyższym nie przemyśleli wszystkich skutków wprowadzanych rozwiązań. Nieprecyzyjne przepisy ustawy spowodują problemy przy rozstrzyganiu tak istotnych kwestii, jak choćby przyznawanie stypendiów czy nadawanie tytułów naukowych.

18.01.2019